Metsamajandus

Euroopas luuakse metsanduse kaasabil looduslike liikide jaoks mitmesuguseid elupaiku
Euroopas luuakse metsanduse kaasabil looduslike liikide jaoks mitmesuguseid elupaiku

Metsandus jääb maakasutuselt Euroopas alla vaid põllumajandusele. Käesoleval aastal, mis on rahvusvaheline metsa-aasta, katavad metsad 42% ELi territooriumist, mitmes riigis metsade pindala kasvab. Metsaalad on olulised ka süsiniku võimaliku sidujana, näiteks puidus, mida kasutatakse ehitustel või mööbli valmistamiseks. Saksamaal sai just metsandusest alguse termin "säästlik kasutamine". Kuid intensiivne metsamajandus võib ka loodusrikkusi vähendada.

Metsade istutamine ja hooldamine on pikemaajalisem ettevõtmine kui põllupidamine, sest metsas võtab puidu raieküpseks kasvamine aastakümneid. See tõstab olulisele kohale kliima ennustamise, aga tähendab ka seda, et kahjurid võivad hävitada mitme aasta töö viljad. Millised võiksid olla metsanduse vasted põldude vahele harimata maaribade jätmisele ja putukanõlvadele, mis võiksid aidata kaitsta loodust ja hoida kahjureid kontrolli all? Kohalikud kogukonnad võivad sõltuda metsadest praktiliste ressursside (näiteks seente, marjade, küttepuude, jahiloomade) allikana, tuulevarjuna või ka muude meeldivate asjade pärast. See huvi võib tulla kasuks metsaalade hooldamisele, aga toob kaasa ka kohustuse hoolitseda inimeste ja loomade eest, eriti siis, kui koristatakse saaki.

PARIM NÄIDE. Austrias parandas mitmekesisuse suurenemine hirvede tervist ja vähendas kahjustusi.

TOOTMINE. Puude tundmine on nii oluline, et juba on algust tehtud metsandusotsuste langetamise tuge pakkuva tööriista loomisega. Naturalliance näeb võimalust suurendada metsade produktiivsust nii omanike, kohalike elanike kui ka ühiskonna jaoks tervikuna.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE. Vaja on koguda veel palju teavet, et aidata metsi kahjustavaid liike kontrolli alla saada.

KAARDISTAMINE. Metsamehed on olnud esirinnas elupaikade kaardistamisel ja kasutavad seda teavet metsade majandamisel. Naturalliance soovib aidata kaasa parimate süsteemide rakendamisele.

Palun REGISTREERIGE, sellega aitate meil aidata teil:

• istutada seda, mida peate pikemas perspektiivis maailma muutmiseks parimaks;
• hoida ohjes liike, mis võivad aastatepikkuse töö paari päevaga hävitada;
• saada kasu oma maade puhkeotstarbelisest kasutamisest ja teistest teenustest, mida ühiskond teie maadelt saab.

Registreerimisel võite vastata meie KÜSITLUSELE ja anda teada, mille kohta te kõige enam teavet vajate.

 
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo