Kogukond

Kompaktsed ja hajutatud kogukonnad tulenevad erinevast planeerimise poliitikast
Kompaktsed ja hajutatud kogukonnad tulenevad erinevast planeerimise poliitikast

Kui demokraatlikud valitsused ei püüagi saada otsustele taha rahva toetust, siis läheb neil valimistel halvasti. Sellepärast vajavad valitsusorganid pikaajalise mõjuga keskkonna-alaste poliitiliste otsuste langetamise juures kodanike toetust ja mõistmist. Kuid ka need kodanikud vajavad teadmisi oma isiklike keskkonnaotsuste langetamiseks. Maapiirkondades pole sealse keskkonna eest hoolitsejateks mitte ainult põllumehed, jahimehed ja kaitsealade haldajad, vaid keskkonna eest hoolitsevad ka need, kes hooldavad aedu, teepervi ja ühiskondlikku ruumi, mis sageli kuuluvad kohalikule kogukonnale.

Loodusrikkuste hooldamiseks ja taastamiseks on vaja kõik need huvid ühendada, sest mõned liigid on levinud palju suurematel aladel kui seda on üks aed või isegi ühe talu maad. Niisugune ühendamine võib tuua ka majanduslikku kasu, näiteks kui haldusüksuse põhjaosas paiknevat kaitseala külastavad inimesed viibivad külalistemajades ja külastavad poode ka selle haldusüksuse lõunaosas. Naturalliance eesmärgiks on luua süsteem, mis tooks kokku teabe tervelt haldusüksuselt ja kaugemaltki, et looduse rikkustest võiksid kasu saada kõik.

PARIM NÄIDE. Suurbritannia lõunaosas korraldatud katseuuring näitab, kuidas koguda andmeid, et aidata seda Naturalliance'i lehekülge kujundada nii, et sellest tõuseks kasu valla planeerimistegevusele ja vaidlusi tekitavate loodusrikkuste haldamisele.

TOOTMINE. Meie eesmärgiks on pakkuda linke parimate võrguressursside juurde, kust leida teavet ja ideid, mis motiveeriksid kohalikke elanikke teid ja teie inimesi kohaliku keskkonna hoidmisel aitama.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE. Looduslikud liigid võivad tähendada mitte ainult tulu, vaid ka kulu, seetõttu pakumegi kasulikke nõuandeid nende hooldamiseks nii, et ohud muutuksid võimalusteks.

KAARDISTAMINE. Meie lõppeesmärgiks on arendada kohapeal olevatest teadmistest kaardistik, kust nõuandeid leida oleks niisama lihtne nagu tekstitöötlusprogrammis värvikoode kasutada. See peaks aitama teil otsuseid langetada ja teie piirkonna elanikel poliitilisi otsuseid mõista. Alustuseks on olemas lihtne kaardistamise tööriist ja ettepanekud projektide kohta, milles seda kasutada annaks.

Palun REGISTREERIGE, sellega aitate meil aidata teil:

• hooldada kohaliku omavalitsuse maid sellistel aastaaegadel, et oleks tagatud loodusrikkuste säilimine;
• vähendada vastuolusid erinevate huvirühmade vahel, kasutades selleks mujalt saadud kogemusi;
• saada kohalike elanike jaoks juurde sissetulekuid ja töökohti, parandades ühtlasi kohalikke loodusvarasid;
• võita kohalike elanike poolehoidu sellega, et parandatakse tervisliku puhkamise võimalusi.

Registreerimisel võite vastata meie KÜSITLUSELE ja anda teada, mille kohta te kõige enam teavet vajate.

 
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo