Hobuste kasvatamine

Kanarbikunõmme hooldavad hobused
Kanarbikunõmme hooldavad hobused

Inimesed on tegelenud hobustega juba umbes 4000 aastat. Kuid sageli vaadatakse mööda sellest, kui suur roll on hobustel loodusrikkuste säilitamise juures. Üldiselt teatakse nende tähtsusest puidu selektiivsel varumisel ja selleks minimaalselt süsinikukütuseid kulutades. Kuid hobuseid võib kasutada ka taimestiku kontrolli all hoidmiseks looduskaitsealadel. Kõige tähtsam ehk ongi nende roll poollooduslike koosluste säilitamisel. Äärmiselt oluline on ka see, et hobuste rohumaad on sageli püsivad kooslused, kus on rammus muld, rikkalik taimestik ja palju putukaliike, nende seas ka sellised, kes toituvad sõnnikust ja on ise lindudele söögiks. Ja mis võiks olla veel toredam, kui nautida loodust hobuse seljas ratsutades, eriti siis, kui on võimalik kohata ka selliseid loomi, keda inimene hobuse seljas häirib vähem kui jala ringi liikuv inimene?

Naturalliance näeb hobuseomanikes inimesi, kelle elus loomad on tähtsal kohal ja kes sooviksid meelsasti kuulda nõuandeid hobuste tervise eest hoolitsemise ja rohumaade hooldamise kohta viisil, millest ka loodusele kasu tõuseks. Teed, mida on juba ammusest ajast kasutatud hobustega liikumiseks, pole sageli enam mõnusad ei hobustele ega loodusele. Naturalliance on oma eesmärgiks seadnud aidata ratsutajatel, kogukondadel ja maaomanikel kavandada uusi liikumisteid, millest võiksid kasu saada kõik. Kas me üldse teame, millise koostisega taimestik on kõige sobivam nende alade jaoks, kus peetakse ratsavõistlusi?

PARIM NÄIDE. Ungaris, mis on juba ammusest ajast hobuste poolest kuulus olnud, võib näha, kuidas ratsutamine võib looduskaitsele palju kasu tuua.

TOOTMINE. Naturalliance viib teid võrguavarustes kohtadesse, kust leiab abivahendeid loodushoidlikuks hobuste kasvatamiseks ning ka selliseid töö- ja puhkevõimalusi, millest loodus kasu saab.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE. Muu hulgas soovime teile kättesaadavaks teha ka kõik uurimistööd selliste rutiinsete veterinaarprotseduuride kohta, mis võiksid vähendada koormust teie rahakotile ja keskkonnale.

KAARDISTAMINE. Selleks, et ratsutamisteid paremini hooldada ja korras hoida, võib osutuda vajalikuks need teed kaardile kanda. Veelgi olulisem võib kaardistamisvõimalus olla aga siis, kui peetakse läbirääkimisi uute ratsutajatele sobivate ja loodust säästvate teede rajamise kohta. Naturalliance'i kaardistaja teeb selle teie jaoks lihtsaks.

Palun registreerige, siis saate aidata meil aidata teil:

• leida väiksemaid kõrvalisi teid, kus oleks kaunis loodus ja turvaline liikuda;
• jagada oma kogemusi ja saada vastu teiste teadmisi;
• kasutada oma karjamaid nii, et see oleks pikemas perspektiivis parim nii hobustele kui ka keskkonnale;
• leida võistlusi ja töötada hobustega nii, et see suurendaks loodusrikkusi.

Registreerimisel võite vastata meie KÜSITLUSELE ja anda teada, mille kohta te kõige enam teavet vajate.

 
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo