Naturalliance'ist

Inimesed olid aastatuhandeid kütid ja korilased. Maad harinud ja kariloomi pidanud oleme palju lühemat aega alles viimasest jääajast alates. See uuendus võimaldas inimkonnal kasvada ja moodustada suuri asundusi, kus rakendatakse mitmesuguseid tehnoloogiaid. Kõik see on aga kasvatanud meie survet Maa loodusvaradele, mille tulemusena näiteks domineerivad viljakatel maadel üsna vähesed kodustatud liigid, mis annavad meile toitu ja muud linnade kasvamiseks vajalikku.

Ja ometi sõltub inimeste elu Euroopa maapiirkondades endiselt looduse mitmekesisusest. Neis riikides, kus sademeid on piisavalt, on inimestel maal endiselt oma aed. Terves Euroopas tegeleb umbes kolmandik maapiirkondades elavatest täiskasvanutest looduslikult kasvavate lillede, puuviljade-marjade ja seente korjamisega ning küttematerjali varumisega, umbes kolmandik neist tegeleb kalapüügiga ning iga amatöörjahimehe kohta tuleb umbes kolm amatöörkalameest. Mõnes riigis tegeleb väga suur osa maapiirkondade inimestest loodusvaatluse ja metsloomade toitmisega.

Nende suurte huvirühmade osaline kattumine tähendab seda, et paljud neist, kes kannavad maa eest hoolt aias, põllul ja metsas, käivad ühtlasi ka jahil ja kalal ning seeni-marju korjamas. Kõik need tegevusalad kipuvad aga Euroopa loodusrikkuse vähenedes kannatama. Aedades on siis vähem tolmeldajaid. Inimesed peavad looduse vaatlemiseks või metsast toidu kogumiseks hakkama sõitma üha kaugemale. Jahimeeste ja kalastajate arvukus kahaneb. Kõigist neist tegevusaladest saadav sissetulek maal põldu harivate ja metsi hooldavate inimeste jaoks kahaneb.

Naturalliance veebilehel on nüüd kolm uut teemat ja üks parandatud teema ülaosas vasakul asuvas nimekirjas. Kõige olulisem on, et Naturalliance pakub nüüd välja süsteemi, mis aitab kohalikul omavalitsusel paremini teha koostööd organisatsioonidega ja elanikega keskkonna, tervishoiu, hariduse heaks ja muudes huvivaldkondades, nii lihtsalt kui võimalik ja minimaalsete kuludega. Palun levitage teavet uue Kogukonna suhtlemisvõrgustiku kohta. Kaks täiesti uut teemat "Looduse taastamine" ja "Võõrliikide kontroll”, on nimekirjas esimesed. Lõpuks, seal on ka Euroopa Nõukogu uued suunised seenekorjamise parimate tavade rakendamiseks, mistõttu on teema "Marjade, seente ja teiste looduslike ressursside korjamine" samuti paigutatud nimekirja algusesse.

Meie eesmärgid

Naturalliance soovib parandada praegust negatiivset suundumust sellega, et haritakse, vaimustatakse ja aidatakse kohalikel inimestel kõikjal Euroopas hoida ja taastada looduslikku mitmekesisust. Meie eesmärgiks on aidata kõiki, kes tegelevad maade ja liikide eest hoolitsemisega, et suurendada loodusrikkust viisidel, mis parandavad puhkamisvõimalusi ja tööhõivet maapiirkondades, kasutades järgmisi lähenemisviise:

 • õppida tegutsemise kaudu, et tekitada seeläbi huvi looduse vastu ja suurendada selle kättesaadavust;
 • julgustada kohalikke inimesi ja organisatsioone hakkama looduse saadikuteks tervise ja rikkuste küsimustes;
 • suurendada teenitu kulutamist samas piirkonnas, et looduse nautimiseks poleks vaja minna reisima;
 • kasvatada loodusrikkustelt saadav tulu suuremaks, kui on nende säilimise tagamisega seotud kulud;
 • võimaldada kohalikel inimestel jagada teistega oma teadmisi, et seeläbi saaksid juhtimisstruktuurid üha paremaks muutuda.

Registreerimine

Kas te sooviksite:

 • tegutseda suunamise ja innustamise toel, mitte jäikade seaduste raamistuses?
 • õpetada oma lapsi ja lapselapsi maal rikkamast loodusest rõõmu tundma?
 • koguda tõendeid selle kohta, et kahjulikud valitsemisviisid tuleks hüljata?
 • teha teiste huvirühmade ja valitsustega koostööd, mitte neid ära põlata?
 • luua maapiirkondi, kus mitmekesisest maakasutusest võidavad nii töökohad kui ka loodus?
 • kõikvõimalike piirangute asemele tuleksid suunised ja innustavad meetmed, mis arvestaksid ka kohalike oludega?
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo