Mesindus

Kodumesilased tolmeldavad ka õunapuuõisi
Kodumesilased tolmeldavad ka õunapuuõisi

Korilased ja kütid kasutasid metsmesilaste mee leidmiseks lindude abi ning mesilaste pidamine on väga vana oskus. Aga kas te teadsite, et umbes 30% kõigest sellest, mida inimesed toiduks tarbivad, kasutab putukatest tolmeldajate teenuseid?

Kodumesilastega seotud probleemide tõttu, aga ka selle pärast, et inimesed on hakanud mõistma tolmeldamise kui looduslike ökosüsteemide tugiteenuse olulisust, on viimasel ajal mesilasi palju uuritud. Naturalliance soovib hoida teid kursis uuemate avastuste ja käsitlustega, millest võiksid kasu saada nii mesindus kui ka looduslikud tolmeldajad.

PARIM NÄIDE. Koosluste taastamine ja tööhõive tänu linnamesilaste pidamisele Kopenhaagenis.

TOOTMINE. Naturalliance soovib aidata kaasa sellele, et mesindus ja looduslikud tolmeldajad tooksid võimalikult palju kasu.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE. Viib teid võrgulehekülgedele, kust leiab parimat teavet selle kohta, mis võib mesilasi kahjustada.

KAARDISTAMINE. Levinumate kasvukohatüüpide kaardistamine võiks aidata leida kõige produktiivsemaid kohti mesipuude paigutamiseks.

Palun REGISTREERIGE, sellega aitate meil aidata teil:

• soodustada looduslike õitsvate taimedega alade ja tolmeldavate putukate pesakohtade taastamist;
• soodustada aiandust, mis tagaks mesilastele pika ja produktiivse korjeperioodi;
• hoida mesilasi ja looduslikke tolmeldajaid võimalike inimeste tekitatud kahjustuste eest.

Registreerimisel võite vastata meie KÜSITLUSELE ja anda teada, mille kohta te kõige enam teavet vajate.

 
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo