Kohalik suhtlemine

Esimene Inglismaa veebileht, mis on loodud Kogukonna Suhtlussvõrgustiku abil (kliki pildile selle suurendamiseks, kliki Parim näide et saada rohkem teavet).

Suurbritannias loodud esimene Kohaliku Suhtlusvõrgustiku veebileht  (suurendamiseks kliki pildil; et rohkem teada saada, kliki Best Practice)
Esimene Inglismaa veebileht, mis on loodud Kogukonna Suhtlussvõrgustiku abil (kliki pildile selle suurendamiseks, kliki Parim näide et saada rohkem teavet). Suurbritannias loodud esimene Kohaliku Suhtlusvõrgustiku veebileht (suurendamiseks kliki pildil; et rohkem teada saada, kliki Best Practice)

Elurikkus (bioloogiline mitmekesisus) ja selle poolt inimestele pakutavad teenused (ökosüsteemi teenused) on parimad seal, kus kohalik juhtimine on kohanemisvõimeline ja seotud teadmistega. Seega, käivitatud projekt Naturalliance küsis kogu Euroopas erinevatelt asutustelt, milliseid teadmisi nad vajaksid keskkonna haldamisel. Kohalikud omavalitsused soovisid enamasti sotsiaal-majanduslikku valdkonda puudutavaid juhiseid ja täpseid elupaikade ja liikide leviku kaarte. Maaelu huvigrupid vajasid enam abi looduskaitset ja tootmist puudutavate otsuste tegemisel ning sellega seotud kaardistamise töövahendeid; üheks nende prioriteediks olid näited parimast praktikast.

Naturalliance loodi, et pakkuda maaelu huvipooltele näiteid heade tavade ja praktika kohta, samuti kohalikele elanikele mõeldud abivahendit detailseks kaardistamiseks, sest meie projekt näitas, et kohalik omavalitsus võiks kaardistamise organiseerida ja inimestele meeldib see tegevus väga. Projekt kujundas ka töövahendid toetamaks kohalikke otsuseid. Siiski, vajame viisi kuidas abistada kohalikel haldajail organiseeruda keskkonna heaks ja luua otsuste tugisüsteem. Me oleme arutanud kohalike omavalitsustega ja ühingutega, et mis võiks aidata neid suhtlusel elanikkonnaga. Lõime väga paindliku süsteemi, mis võimaldab ka võrgustuda projektide organiseerimiseks ja kohalikuks otsustusprotsessiks. Me testisime süsteemi kahe aasta jooksul, rääkisime valitsustega sellest ja leidsime võimaluse pakkuda seda hinnaga 99 eurot aastas.
PARIM NÄIDE räägib kohaliku suhtlemise võrgustikust ja kuidas seda hankida.
KAARDISTAMINE kohalikes kogukondades on heal tasemel kui kasutatakse kaardistamise tööriista, mis on kättesaadav lõigus Liigid ja elupaigad, see on näha Parim näide lõigus Teaduse valdkonnas. Palun julgustage oma kohalikku omavalitsust ja ühinguid kasutama Kohaliku Suhtlemise Võrgustikku.
Te olete ka oodatud ANNETAMA et aidata meil jatkata meie tööd ja pürgimusi, mis ilmnevad sellel veebilehel.

 
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo