Teemad

Vasakul toodud teemad on peamised valdkonnad, milles sisaldub maa ning looma- ja taimeliikide eest hoolitsemine ja neist rõõmu tundmine maapiirkondades. Viimati lisatud või muudetud teemad on nimekirja alguses. Eriti oluline on uus algatus kogukondade heaks. Klõpsake lingil Teemad, kui soovite mingi valdkonna kohta rohkem teada saada.

Tootmiseks ja tööhõiveks vajame põllumajandust ja metsandust, aiandust ja vesiviljelust. Kultuuri ja puhkamise seisukohalt uuriti nende kaheksa tegevuse olulisust Eesti, Kreeka, Ungari, Poola, Portugali, Rumeenia, Türgi ja Suurbritannia maapiirkondades elavate leibkondade osalusena. Ka riiklikud institutsioonid nii kohalikul kui ka üleriigilisel tasandil on olulised maa ning looma- ja taimeliikide kasutamise pikaajalise säästliku planeerimise seisukohalt. Naturalliance soovib aidata kaasa teabevahetusele kõigi nende huvirühmade vahel, et sellest tõuseks kasu looduse rikkuste säästlikule kasutamisele.

Liikumine
Aiandus
Loodussaaduste korjamine
Metsloomade toitmine
Retked loodusesse
Kalal käimine
Jahil käimine
Ratsutamine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20%
40%
60%
80%
 
 
Majapidamiste osakaal, kes mitmel moel loodusest rõõmu tunnevad (keskmine maaelanike kohta kaheksas Euroopa riigis).

Iga teema kohta on toodud selgitus, kuidas loodusvarade kasutamine võiks aidata kaasa nende säilitamisele ja taastamisele ning millist abi te sooviksite Naturalliance'ilt saada. Kui valite teema, siis avaneb teil võimalus näha dokumente ja linke, mis viivad seda teemat käsitlevate kohalike ja rahvusvaheliste allikate juurde:

  • Parimad näited
  • Head ideed
  • Mudelid

Teie abiga lisab Naturalliance ka need, et katta üha rohkem teemasid ja muutuda üha tõhusamaks.

toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo