Teadus: Parimad näited

Euroopa säästliku kasutamise spetsialistide grupi poolt välja töötatud projektid

Võimalusi, kuidas teadus saaks loodusrikkustele kasu tuua, on palju. Uurimistöö võib tuua välja looduse väärtused, mis motiveerivad seda kaitsma. Uuringud võivad aidata ka motiveeritust praktiliseks looduskaitseks muuta. Rahvusvahelise Looduskaitse Liidu Euroopa säästva arengu spetsialistide rühma liikmed koostasidki Naturalliance'i jaoks just selliseid projekte.

Hirvede nägemise juhud (vasakul) ja nende elupaigad (paremal) Suurbritannias kohaliku kogukonna liikmete kaardistatuna
Hirvede nägemise juhud (vasakul) ja nende elupaigad (paremal) Suurbritannias kohaliku kogukonna liikmete kaardistatuna

Nende projektide puhul finantseeris Euroopa Komisjon mitmest riigist pärit teadlasi, et nad koos tööd teeksid. Ühe projekti käigus leiti, et üle 30 miljoni inimese, kes võtsid osa tegevustest, millest loodusrikkused sõltusid, kulutasid Euroopas harrastuskalastuse, jahil käimise ja lindude vaatlemise peale igal aastal vähemalt 40 miljardit eurot. Teise projekti käigus tuli välja, et veelgi rohkem on neid maapiirkondades elavaid inimesi, kes korjavad metsikuid taimi või seeni, kasutavad maastikke sportimiseks või söödavad kodus loomi ja linde, et neid vaadelda (vt altpoolt linki teemade kohta). Juhtumiuuringutest on ilmnenud, et sellised inimesed on tugevalt motiveeritud osalema liikide monitooringus ja kaardistama kohalikke kooslusi. Lisaks olid need riigid, kus ametiisikud korraldasid kõige rohkem hindamisi keskkonda kahjustavate tegevuste vältimiseks, enamasti ka riigid, kus kohalikud omavalitsused tajusid loodusrikkusi kõige väärtuslikumana.

Naturalliance pakub tuge selliste otsuste langetamisel, mis mõjutavad loodusrikkusi, ja sellisele kodanikualgatusele, mis registreerib nende otsuste tagajärgi. Teabe vahetamine toimub lõppkokkuvõttes peamiselt kaardistamise teel. Alustuseks pakume seetõttu kaardistamiseks vajalikku tööriista ja võimaluste leheküljel valiku linke põllumajanduse, harrastuskalastuse, kaitsealade ning valitsemise ja kogukondade kohta. Need viivad kümne mudeli juurde, mis peaksid olema kõige hõlpsamini kasutatavad ka teadlasekoolituseta projektijuhtidele. Meie sooviks on pakkuda veelgi rohkem mudeleid, mis sobiksid igale kasutajale. Ühel päeval võivad "Teaduse võimaluste" all loetletud mudelid olla selleks sobivad. Palun aidake ka teisi TESSi andmebaasi lisada. Altpoolt leiate sellekohase lingi, aga ka linke teiste mõtlemisainet pakkuvate kodanikualgatuse lehekülgede juurde.

 
Internetis
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo