Põllumajandus

Segaviljelusega talumaad Hispaanias
Segaviljelusega talumaad Hispaanias

Ligikaudu pool maismaast Euroopas on kasutuses põllumajandusmaana. Algselt tekkisid põllumajanduse tulemusena mosaiiksed maastikud. Kuid valitsuste makstavad subsiidiumid koos moodsa tehnikaga on soodustanud intensiivsemat ja ühekülgsemat maakasutust. Mõned põlluharimisviisid on hakanud kahjustama teisi maalt saadavaid olulisi teenuseid, mille hulka kuuluvad puhas õhk, vesi ja muld, taimede tolmeldamine, üleujutuste, kahjurite ja haiguste kontrolli all hoidmine ning puhkamisvõimaluste pakkumine.

Õnneks muudetakse riiklike toetuste süsteemi selles suunas, et maast saadavaid teenuseid ühiskonnas säilitada ja taastada. Nende säilimisele võivad kaasa aidata ka eraisikute vaba aja veetmisele kulutatavad summad. Rohkesti on teavet selle kohta, kuidas on võimalik minimaalsete kaotustega põllukultuuride saagikuses suurendada loodusrikkusi ja kuidas neid kaotusi riiklike ja erasektori rahadega korvata. Kuid see teave on paljude riikide ja asutuste peal laiali. Naturalliance soovib tuua selle informatsiooni ühte kohta kokku ning lisada andmed õigusaktide, muude kulude, subsiidiumide, turgude ja ilma kohta. Seejärel aidatakse teil ühendada see informatsioon isikliku teadmiste pagasiga oma põllukultuuride, muldade, muude elupaikade, kariloomade, looduslike taime- ja loomaliikide ning maastike hooldamise kohta.

PARIM NÄIDE. Loddingtoni maavaldus Kesk-Inglismaal on meie esimene näide selle kohta, kuidas põllumajandus võib maavaldustel olevatest loodusrikkustest kasu saada.

TOOTMINE. Talu kasumlikkust võivad suurendada nõuanded, kuidas põllukultuure ja kariloomi kõige paremini majandada. Naturalliance'i eesmärk on aidata sellega, et pakutakse linke, mis viivad parimate teadusuuringute ja nõuannete juurde, mida säästliku põllumajanduse kohta on leida.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE. Kahjurite ja haigustega seotud probleeme on vaja lahendada viisidel, mis on tõhusad kohe ja pikemas perspektiivis, ning Naturalliance on endale eesmärgiks seadnud pakkuda linke, mis viivad ka neid küsimusi käsitlevate parimate teadusuuringute ja nõuannete juurde.

KAARDISTAMINE. Lõppeesmärgiks on panna kõik need üldised ja isiklikud teadmised kokku digitaalse kaardistamissüsteemi abil, mis toimiks niisama hõlpsasti nagu tekstitöötlusprogrammi värvikoodid või autodes kasutatavad GPS-seadmed. See võtab aega, kuid alustuseks on meil olemas lihtne kaardistamisvahend ja soovitused, milliste projektide juures seda kasutada.

Palun REGISTREERIGE, sellega aitate meil aidata teil:

• anda maa oma lastele edasi paremas seisukorras, kui teie selle saite;
• jagada kogemusi, saades vastu teiste kogemusi ja teadmisi;
• saada kasu teie maade puhkeotstarbelisest kasutamisest ja teistest ühiskonnale pakutavatest teenustest;
• saada loodusrikkustest rohkem kasu, kui te nende säilimise eest hoolt kandes kulutate.

Registreerimisel võite vastata meie KÜSITLUSELE ja anda teada, mille kohta te kõige enam teavet vajate.

 
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo