Mesindus: Parimad näited

Mesindus: looduse säästlik kasutamine, millel on laiem mõju

Putukate kui tolmeldajate tegevus on loodusrikkuste säilitamise seisukohalt äärmiselt oluline. Paljud õistaimed ja neist toituvad loomad ei suuda ilma putukateta ellu jääda, samuti ei saa ilma putukateta hakkama mitmed inimeste toidutaimed. Suure osa sellest tolmeldamistööst teevad ära kodumesilased. Nii et kuigi mesilaste kodustamise algseks ajendiks oli mee ja mesilasvaha saamine, on mesilaste pidamise tähtsus hoopis suurem.

Euroopa Keskkonnaagentuur
Euroopa Keskkonnaagentuur

Viimaseks arenguks on olnud mesinduse roll linnakeskkondade ökoloogias. Mesitarud hoonetes toodavad mett, kui leidub piisavalt selliseid kooslusi, kust mesilased saaki korjata saavad, mis omakorda arendab kohalikke kooslusi, mis on paremaks keskkonnaks teistele liikidele ja seeläbi hakkab paranema toiduahelate võrgustik linnades. Kopenhaagenis alustas Kopenhaageni Linnamee Kooperatiiv pärast 2009. aasta kliimakonverentsi mitmete teiste Euroopa linnade eeskuju järgides projektiga, mille eesmärgiks oli taaselustada mee tootmine Taanis ja luua juurde töökohti. Samal ajal kui käivitatakse veebiportaali Naturalliance, ühendab Euroopa keskkonnaagentuur projektiga "Bybi" ümberkaudsetes hoonetes tegutsevaid projekte.

Palun võtke meiega ühendust, kui oskate tuua veel näiteid selle kohta, kuidas mesinikud, üldisemaid looduskaitselisi huvisid silmas pidades, kooslusi kaitsevad või taastavad, eesmärgiga parandada mesindussaaduste tootmismahtusid. Me oleme huvitatud numbritest, näiteks kui looduslike õistaimede pindala suurendati X hektarilt Y hektarini, kasvas tarude äratoitmise võime selles piirkonnas X1 tarult Y1 taruni.

 
Internetis
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo