Looduse taastamine: Parimad näited

Otsustusepuu kohalike looduskaitseliste ümberasustamiste jaoks
Käpalised kaovad sageli teeservade niitmise tõttu oma kasvukohast, kuid kohaliku algatuse abil on võimalik neid taasasustada.
Käpalised kaovad sageli teeservade niitmise tõttu oma kasvukohast, kuid kohaliku algatuse abil on võimalik neid taasasustada.

IUCN suunised taasasustamise ja teiste looduskaitse eesmärgil tehtavate ümberpaigutustööde jaoks koondavad kokku parimad kättesaadavad teadmised iga ümberpaigutamise kohta, mis on defineeritav kui INIMESE POOLT VAHENDATUD ORGANISMIDE LIIKUMINE ÜHEST PIIRKONNAST TEISE. Kuna suunised on üksikasjalikud, siis mõnevõrra lihtsamad juhised oleksid kasulikumad, kui kogukond soovib taastada taimi, seeni või loomi nende põlise levila piirides. Nende põliseks piiridks on TEADAOLEV VÕI TULETATUD LEVILA MIS ON GENEREERITUD AJALOOLISTE (KIRJALIKE VÕI SUULISTE) LEIDUDE PÕHJAL VÕI LIIKIDE ESINEMISE FÜÜSILISTE TÕENDITE PÕHJAL. Kui te vastate kõikidele järgmistele küsimustele "JAH", siis peaks olema ohutu edasi minna (aga hoidke seda veebilehte avatuna edasiste nõuannete saamiseks). Vastasel juhul tuleb teil konsulteerida asjakohaste osadega IUCN suunistes (ülal), koos selles ära nimetatud lisadega, vajadusel paluge professionaalset abi.

Nummerdatud lõigud järgneval lihtsal otsustustepuul viitavad lõikudele IUCN suunistes, mis on kättesaadavad selle lehekülje ülaosas.

Kas ümberasustamine toimub liigi põlistes piirides?

kui EI, või EI TEA: Vaata lõigud 3.3-3.5 vastuvõetavuse kohta, 5.3 määruste kohta, 6.5-6.6 riski hindamise kohta ja 7.1 ümberasustamise koha valiku kohta.

Kas teie riigis on võimalik saavutada piisav ja jätkusuutlik kaubavoog olemasolevatest looduslikest kõrge ohtrusega populatsioonidest?

kui EI või EI TEA: vaata lõigud 1 ja 6 riski kohta (haigused, geenisiire, algpopulatsiooni mõju) ja 5.1.4 asutajate valiku kohta

kui JAH: Kas liigi puudumise põhjused teie asupaigas on arusaadavad ja kõrvaldatavad?

Kui EI või EI TEA: Vaata lõigud 3.2 ja 5.1 bioloogilise teostatavuse kohta (eriti elupaiga, kliima, haiguste ja kahjurite kohta)

Kui JAH: Kas kõik kohalikud huvitatud osapooled on nõus algatust toetama?

Kui EI või EI TEA: Vaata lõigud 3.6 JA 5.2 ühiskondliku vastuvõetavuse kohta, 6.2. ökoloogiliste tagajärgede kohta ja 6.6. sotsiaal-majanduslike riskide kohta

Kas kasvukoht on piisavalt suur, et on tõenäoline säilitada järgneva 10 aasta jooksul seiratav populatsioon?

Kui EI või EI TEA: Vaata lõigud 4.2 seire kohta, 7 ümberasustamise koha valiku kohta ja 8 tulemuse hindamise kohta.

Kui JAH: Eeldusel, et teil on olemas vajalik luba, jätkake ettevaatlikult ja hoidke see veebileht avatuna edasiste juhendite saamiseks.

 
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo