Kogukond: Parimad näited

Küsimustik Arne valla planeeringute teostamiseks
Kas puhkealadeks oleks vaja rohkem avatud maastikke?
Kas puhkealadeks oleks vaja rohkem avatud maastikke?

Kohaliku omavalitsuse seisukohast on hea toimimisviis selline, et piirkonna maakasutuse planeeringute strateegilist hindamist teostatakse regulaarselt. Kui kodanikega konsulteeritakse arendatavate piirkondade küsimuses iga 5–10 aasta tagant ja võrreldakse saadud tulemusi pikemaajaliste eesmärkide või kõrgema võimu poolt seatud eesmärkidega, siis kulub hiljem konkreetsete planeeringutaotluste menetlemise peale vähem aega. Korduvalt korraldatud küsitlused näitavad ka seda, kuidas inimeste vajadused ajas muutuvad.

Regulaarne küsitlemine vastab ka Agenda 21 soovitustele. Kodanikega tuleks konsulteerida mitte ainult elumajade ja ärikinnistute arendamise korral, vaid nende arvamust võiks küsida ka mitmesuguste muude teemade kohta, näiteks tööhõive, transpordi, hariduse ja teiste avalike teenuste ning elukeskkonda puudutavate küsimuste kohta. Demokraatlik on see, kui kohalik omavalitsus arvestab planeerimistegevuses kõigi vastustega.

Arne vallas kasvavad metsikud ploomipuud ja seal leidub palju nõmmekooslusi
Arne vallas kasvavad metsikud ploomipuud ja seal leidub palju nõmmekooslusi

Inglismaa lõunarannikule jäävas Arne vallas aitas selle portaaliga seotud partnerite korraldatud küsitlus esmakordselt pärast 2002. aastat koostada täieliku ülevaate sealsete leibkondade arvamusest. Naturalliance'i eesmärk on muuta küsitlemiseks kasutatud tehnilised vahendid selle portaali kaudu hõlpsasti kättesaadavaks kõigile kohalikele omavalitsustele terves Euroopas, et parandada seeläbi kohalikul tasandil demokraatiat ning inimeste elatise teenimise ja puhkamise võimalusi.

 
Internetis
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo