Kaitsealade haldamine: Parimad näited

Ökoturism Soomaa rahvuspargis Eestis
Soomaa rahvuspark on piirkond, mille arengusse inimene ei sekku
Soomaa rahvuspark on piirkond, mille arengusse inimene ei sekku

Kaitseala on maa-ala, mida tavaliselt haldab riik või mõni eraorganisatsioon loodusrikkuste säilitamise eesmärgil. Kohalike elanike jaoks võib see tähendada maakasutusega seotud piiranguid, välja arvatud juhul, kui piirkond pole arendustegevuseks sobiv. Sellegi poolest vajatakse sageli kohaliku kogukonna abi vähemalt selleks, et piirangutest kinni peetaks, aga teinekord ka selleks, et aidata kaitseala hallata. Et kohalik kogukond kaitseala olemasolu toetaks, selleks aitavad parimad näited leida looduskaitselisest tegevusest kogukonna jaoks uusi kasulikke tahke.

Kaitsealad võivad olla kasulikud ökoturismi arendamise seisukohalt. Selleks võib vaja minna läheduses asuvaid külalistemaju ja hotelle. Toitlustamist ja teavet pakkuvad külastuskeskused toovad juurde töökohti. Kuid turistide liikumist on vaja hästi korraldada, et kasvav külastajate arv ise probleemiks ei muutuks ning erosiooni ja häirimist ei põhjustaks.

Kanuuga sõitmine võimaldab ilma keskkonda saastamata rahulikult loodust nautida
Kanuuga sõitmine võimaldab ilma keskkonda saastamata rahulikult loodust nautida

Soomaa rahvuspark on silmapaistev näide parimast tegutsemisest mitte ainult seetõttu, et seal pakutakse turistidele palju võimalusi selle piirkonna kaunist loodust nautida, näiteks suvel kanuudega või talvel tõukekelguga, vaid ka seetõttu, et seal on loodud kohalike toetajate võrgustik nimega Soomaa Sõprade Selts. See ühendus aitab piirkonda hallata, et kaitsta sealse looduse erilisust, ning pakub pidevalt välja uusi mõtteid, kuidas loodust paremini kaitsta ja piirkonna väärtust suurendada.

 
Internetis
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo