Jahindus: Parimad näited

Euroopa maaomanike liidu (European Landowners Organisation) loodusmõisad ja -talud
Langholmi maavalduse nõmmealasid hallatakse rabakana ja loorkulli huvidest lähtuvalt
Langholmi maavalduse nõmmealasid hallatakse rabakana ja loorkulli huvidest lähtuvalt

Sertifitseerimine on võimalus avaldada tunnustust suurepärastele saavutustele. Nii on võimalik näidata, et mingid toiduained, vein, puit või muud loodusrikkused pärinevad allikast, kus kohalik oskusteave ja tavad tagavad õige maitse ja säästliku kasutamise. Selline tunnustus võib anda majanduslikke eelised või lihtsalt pakkuda rahulduse sellest, et on saavutatud parim kvaliteet.

Keskkonnasäästliku maakasutuse projekt Wildlife Estates sisendab julgust järgida maakasutuses kõrgeid standardeid. Maapiirkondades on maavaldused tavaliselt suuremad alad, mille piires leidub mitmesugust maakasutust. Stabiilse omandisuhte korral on eelistatud pikema perspektiiviga, säästlikku maakasutust silmas pidavate plaanide tegemine, aga arvestada tuleb ka majandusliku mõttekusega. Peale selle eeldab sotsiaalset keskkonda arvestav areng häid suhteid kõigi panustajatega, sealhulgas palgatud tööjõu, kohalike elanike ja valitsusasutustega. Selles Euroopa maaomanike liidu algatuses hinnatakse nii head majandamist kui ka looduse kaitsmist, pöörates erilist tähelepanu mitmesugustele jahipidamise viisidele, mis võiksid moodustada osa maavalduste haldamisega seotud tegevustest kõikjal Euroopas.

Bioloogilise mitmekesisuse punktisumma on oluline loodushoidliku maavalduse sertifikaadi saamiseks
Bioloogilise mitmekesisuse punktisumma on oluline loodushoidliku maavalduse sertifikaadi saamiseks

Selles on punktisüsteem, mis hõlmab haritavate maade ja looduslikumate koosluste pindala ja tasakaalustatust ning mitmeid looduskaitselise tähtsusega liike. Selle punktisüsteemi juures võetakse arvesse ka biogeograafilist piirkonda ning arvestatakse Euroopa maastike suurepärase mitmekesisusega. Mitmete maavalduste erijooneks on see, et seal kaitstakse haruldasi suurkiskjaid, kelle toidubaas kattub jahimeeste huviobjektidega.

 
Internetis
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo