Aiandus: Parimad näited

Lillejõgi läbi Londoni
Maanteede servad, kui neid sobivalt hooldada, võivad olla suurepäraseks kasvukohaks looduslikele õistaimedele
Maanteede servad, kui neid sobivalt hooldada, võivad olla suurepäraseks kasvukohaks looduslikele õistaimedele

Looduslikud õistaimed, mida tavaliselt leiab vaid maapiirkondadest, võivad olla kasulikud ka linnades. Selleks, et linnades leiduks mitmesuguseid putukaid, kellest linnud ja roomajad võivad sõltuda, peaksid loodusliku taimkattega alad olema ühendatud, sest väikestelt eraldi lappidelt kipuvad liikuvad liigid kaotsi minema. Selliste ühenduste olemasolu võib olla väga oluline ka intensiivselt haritavatel maadel. Looduslike õistaimedega ribad, olgu siis aedades, linnaruumis, maanteede ääres või teeradade palistuseks, pakuvadki selliseid ühendusteid, olles samas ka silmale kenad vaadata.

Lillejõgi sai alguse kogukonnaprojektist, mille eesotsas oli Archway Herbal Clinic. Selle projektiga sooviti luua läbi terve Põhja-Londoni looduslikest õistaimedest "jõgi" ehk "tolmeldusoja", mis tekitaks läbi linna tolmeldajate, mesilaste, liblikate ja sirelaste toitumiseks sobiva keti ning aitaks looduslikel taimeliikidel ellu jääda. Projekti algusest peale on lillejõgi olnud seotud ka niidualade loomisega linnakeskkonda mitmel pool Londonis.

Osaliselt saavutati see seeläbi, et moodustati linnakeskkonna niidualade õiepank (Urban Meadows Floral Bank). Kuid lillejõgi on osutunud edukaks ka selle poolest, et loodi partnerlussuhted looduskaitseorganisatsioonide ja teiste kodanike ühendustega nii kohalikul kui ka üleriigilisel tasandil. Sellesse kaasati ka toidutaimede kasvatamise projekte, sest looduslikke õistaimi on võimalik kasvatada ka koos toidutaimedega, et meelitada ligi tolmeldajaid ja loomi, kes aiakahjureid söövad. Ettevõtmisele lisavad hoogu veebileht, loengud, nõuandetunnid, looduslike õistaimede õpikojad ja muud üritused.

 
Internetis
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo