Õngega kalapüük: Parimad näited

Looduse kaitsmine harrastuskalastajate abiga Hollandis

Üks raskustest loodusrikkuste taastamistöödega tegelevate uurimisprojektide ja organisatsioonide finantseerimise ees on see, et iga samm sellel teel võib tuua kasu väga paljudele inimestele, ent igaüks neist saab sellest vaid väga väikest kasu. Kas oleks aga võimalik koguda väikesi panuseid, et aidata astuda iga sammu sellest looduskaitse trepist üles?

Uurimistöö, hariduse ja taastamistöödega tegeleb Sportvisserij Nederland
Uurimistöö, hariduse ja taastamistöödega tegeleb Sportvisserij Nederland

Hollandis leidis valitsus võimaluse, kuidas harrastuskalastajad, keda on seal umbes 2 miljonit, saaksid anda oma panuse siseveekogude kalavarude taastamisse. Nad palusid igal vähemalt 18aastasel harrastuskalastajal maksta kalastusklubidele litsentsitasu 40 eurot aastas, umbes 550 000 kalamehel ongi nüüd olemas litsents VISpas. Osa sellest tasust (7 miljonit eurot aastas) anti organisatsioonile Sportvisserij Nederland, kus tegutsevad ühiselt harrastuskalapüügi haldamisega tegelevad riiklikud struktuurid ja erakapitalil põhinevad kalastusklubid. Selle raha eest palgati ligikaudu 40 ökoloogilise ja hüdroloogilise uurimistööga tegelevat teadlast, inseneri ja koolitajat, kelle töö eesmärgiks on taastada Hollandis veekogude loodusressursse ja harida harrastuskalastajaid. Haridusliku eesmärgi saavutamiseks annab Sportvisserij Nederland välja harrastuskalastajate kuukirja nimega Hét Visblad. Peale selle antakse välja kord kvartalis ilmuvat ajakirja kalateadlastele ja kalavarude majandajatele, kellel on ka oma teleprogramm nimega Vis TV.

Poolest miljonist noorest harrastuskalastajast Hollandis on tüdrukuid 30%.
Poolest miljonist noorest harrastuskalastajast Hollandis on tüdrukuid 30%.

Üks probleemidest, millega nad tegelema asusid, puudutas paljusid tõkkeid, mis Hollandis on veevoolule ette seatud ja mis takistavad kalade paljunemist. Suurem osa kalaliikidest rändavad kudema vetesse, kus leidub rikkalikult toitu ja mis on väikestele kaladele ohutud. Lõhe rändab kudema kaugele, ent ka paljud teised kalaliigid peavad selleks lühemaid vahemaid läbima. Selle uue organisatsiooni töö eesmärgiks oli võimaldada kalade rännet Hollandis läbi mitmete veetasemete ja selle tulemusena valmisid tööstuses uued turbiinid, mis lasid elektri tootmiseks vett läbi ilma seejuures kalu kahjustamata.

 
Internetis
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo