Valitsus

Tänapäevane riigivalitsemine sõltub lisaks valitsejatele ka riigi kodanikest
Tänapäevane riigivalitsemine sõltub lisaks valitsejatele ka riigi kodanikest

Tänapäeva valitsustel on palju vastutusalasid. Nad peavad tagama julgeoleku, tööhõive, energia turvalisuse, tervishoiu, eluasemega varustatuse, transpordi ja hariduse. Need vastutusalad on aga seotud ka looduskeskkonnaga, sest riigi kodanikud vajavad paljusid ökosüsteemidelt saadavaid teenuseid: inimesed vajavad turvalist toitu, puhast õhku ja vett, stabiilset maapinda ning minimaalselt üleujutusi, metsatulekahjusid, kahjureid ja haigusi. Pealegi, kuigi maal töötab inimesi üha vähem, käivad paljud looduses vaba aega veetmas ja taastumas. Sellest aga tekib veel üks huvide ring.

Oskuslikku valitsemist vajame selleks, et riigi kodanike erinevad huvid oleksid tasakaalus. Seadused, maksud ja toetused mõjutavad küll protsesse, kuid ei anna alati soovitud tulemusi. Valitsused on küll rohkesti rahastanud looduskeskkonda käsitlevaid uuringuid, kuid see pole andnud meile terviklikku pilti sellest, kuidas peaks inimesi ja looduskeskkonda haldama.

Naturalliance'i koondunud organisatsioonid tuginevad oma tegevuses ökoloogia ja haldusjuhtimise uurimistöödele. Rohkelt asjatundjate arvamusi on kogutud näiteks selle kohta, et looduskaitse ja loodusliku mitmekesisuse säästlik kasutamine annab kõige paremaid tulemusi siis, kui juhtide teadlikkus on suur ja rakendatakse paindlikke haldusvõtteid. Nüüd tahame meie luua struktuuri, milles toodaks kokku kõik need teadmised, et oleks võimalik anda nõu paindlike haldusvõtete rakendamise kohta kohalikul tasandil ja paindlike valitsemisviiside kohta riigivõimu tasandil.

PARIM NÄIDE. Berni konventsiooni alla käivad hartad pakuvad rohkelt nõuandeid loodusressursside säilitamisele suunatud valitsemisviiside kohta, mis puudutavad jahindust ja amatöörkalapüüki, ettevalmistamisel on ka loodusandide korjamist käsitlev harta. Nende dokumentide koostajateks olid Naturalliance'i kuuluvad organisatsioonid.

OTSUSTE LANGETAMISE TUGI. Toetus kohaliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi poliitikatele võib tulla mitmesugustest allikatest. Naturalliance'i tugi hõlmab tööriistu, mida saab kasutada kohalike GIS-vormingus andmete peal. Kui soovite aidata neid poliitilise toetuse tööriistu välja töötada ja katsetada, siis palun võtke ühendust mõne Naturalliance'i kuuluva organisatsiooniga.

 
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo