Looduse taastamine

.1970 ndatel aastatel jahikulle kasutavad kütid kasvatasid ja lasid populatsioonide taastamise eesmärgil vabadusse kullilisi, siin on puul pesitsev rabapistrik (Falco peregrinus)
.1970 ndatel aastatel jahikulle kasutavad kütid kasvatasid ja lasid populatsioonide taastamise eesmärgil vabadusse kullilisi, siin on puul pesitsev rabapistrik (Falco peregrinus)

Inimesed kalduvad oma mõju loodusele suurendama vaatamata hoolikale planeerimisele. Nii võib tekkida vajadus pakkuda rohkem toitu, hooneid, transporti ja töökohti. Sellegipoolest, kui saaksime muuta oma ümbruse looduslikumaks, teeme oma keskkonna rikkamaks, tervislikumaks ja nauditavamaks. Taastamiseks on palju võimalusi, näiteks teeservadel, põlluservadel ja -nurkades, linnaparkides ja isegi hoonete katusel.

Rahvusvaheline Looduskaitseorganisatsioon (IUCN) on välja töötanud liikide taastamise juhendi. Suunised liikide taasasustamiseks ja muudeks looduskaitselisteks ümberpaigutamisteks põhinevad arvukatel projektidel, mis käsitlevad paljusid liike, on pikaajalised ja detailsed. Otsused selle kohta, kas taastada kohalik liik, eriti taimeliik lähedalasuvast kasvukohast, on üsna lihtsalt tehtavad.
PARIM NÄIDE pakub lihtsa otsustuspuu, mis refereerib IUCN suuniseid keeruliste probleemide lahendamiseks.
Alade KAARDISTAMISEL võimaliku taastamisprotsessi jaoks võiks kasutada meie töövahendeid sektsioonis Elupaik ja Liik.
Palun REGISTREERU, ja kui võimalik, ANNETA, toetamaks meid juhendite väljatöötamisel kogukondade ja valdajate jaoks looduse ja looduslike elupaikade taastamisel kogu Euroopas.

 
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo