Kaitsealade haldamine

Loorberimetsade kaitseala La Gomera piirkonnas on vana kooslus ja tähtis ka veevarude seisukohalt
Loorberimetsade kaitseala La Gomera piirkonnas on vana kooslus ja tähtis ka veevarude seisukohalt

Looduskaitse on viimaste haruldaste elupaikade ja haruldaste liikide viimaste isendite säilitamisel väga oluline, eriti kiire linnastumise ja maakasutuse muutumise ajajärgul. Kui riigi juhtimisel suhtutakse osavõtlikult kohalikesse kogukondadesse, siis on võimalik sellised piirkonnad jätta rahvuslike aaretena puhkealadeks, ent lisaks säiliks neis piirkondades ka traditsiooniline maakasutus. Ideaalis tähendaks see kultuuriliste teadmiste ja liikide säilitamist nii, et neid saaks hiljem laiendada ka ümbritsevatele aladele, luues nii puhvri ümber rangelt kaitstavate piirkondade, aga ka kaugemale, et moodustuks rohealade võrgustik.

Niisugused tulemused eeldavad põhjalikku planeerimist, et ühiskonnas oleks tagatud sallivus, aga ka ökoloogiliste protsesside mõistmine. Selline planeerimine on väga oluline maa mitmeotstarbelise kasutuse korral, mis võib tuua kasu kogukondadele ja pälvida nii ka nende toetuse. Naturalliance annab endast kõik, et soodustada looduse kaitsmist selle kasutamise teel, millega vähendatakse kulutusi rangetele kaitsemeetmetele ja aidatakse kaasa vaesunud maastikel loodusrikkuste taastamisele.

PARIM NÄIDE. Näide Eestist, kus kohalik kogukond saab kasu kaitseala majandamisest.

TOOTMINE. Kaitsealadel säilitatakse sageli vanu maaviljelusmeetodeid, mis kasutasid kindlaid liike ning võivad seega sõltuda toimimisviisidest, mis säilitavad sellist maakasutust ja jagavad selle kohta teadmisi.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE. Kaitstavaid maid mõjutavad võõrliigid ja ümberkaudsetel maadel rakendatavad karmid põllumajandusvõtted. Naturalliance kogub teavet teiste piirkondade kohta, kus nende küsimustega on tegeletud.

Elupaikade ja liikide KAARDISTAMINE on vajalik selleks, et saaks hinnata, kuidas kaitseala reageerib sealsetele tegevustele ja väljast tulevale survele, seega on võimalik kavandada külastajate liikumisteid ja pehmendada ka teiste tegurite mõju.

Palun REGISTREERIGE, siis saate aidata meil aidata teil:

• pääseda ligi Euroopa laialdasele ja mitmekeelsele teadmiste pagasile haruldaste liikide ja kasvukohtade hooldamise kohta;
• näha ette väliste tegurite, näiteks kliimamuutuste, mõju, mis annab võimaluse nendega kohaneda.

Registreerimisel võite vastata meie KÜSITLUSELE ja anda teada, mille kohta te kõige enam teavet vajate.

 
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo