Koerte kasvatamine

Pool-looduslikud kooslused võivad olla vajalikud koertega jalutamise paigana
Pool-looduslikud kooslused võivad olla vajalikud koertega jalutamise paigana

Arvatavasti kodustasid inimesed kõige esimese loomaliigina just koera. Koerad on olnud inimeste kaaslasteks valvekoertena, karjakoertena, veokoertena ja lõhna üles võtvate jälituskoertena. Nad on ka lihtsalt seltsilisteks, tuletades linnainimestele meelde loodust. Koerte jahiinstinkti hinnatakse puhkemajanduses, aga ka looduskaitse-alaste uurimistööde juures, kui on vaja leida raskesti tabatavaid uurimisobjekte, näiteks jahilindude tibusid. Koerad vajavad liikumist ja võivad seetõttu olla, nii nagu hobusedki, põhjuseks, miks säilitada poollooduslikke teid, millest saavad kasu ka looduslikud taime- ja loomaliigid.

Naturalliance näeb koerte omanikes inimesi, kes tunnevad vajadust tasuda loodusele selle rõõmu eest, mida nende koertest kaaslased neile toovad. Me ootame võimalust anda teile teada võimalikest uuendustest, mis tooks kasu koertele, loodusele ja ühiskonnale tervikuna.

PARIM NÄIDE. Põldpüüd, koerad ja kanakullid Itaalias või koerte kasutamine kariloomade kaitsmiseks huntide eest.

TOOTMINE. Kuidas koeraomanikud saaksid organiseeruda, et sellest tõuseks loodusele rohkem kasu.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE. Kas teie koerte koolitamise oskused on sellised, et saaksite aidata ka neid, kelle koerad pole nii hästi ühiskonnaga kohanenud? Koerad võivad mõnel pool olla loodusele kahjulikud, aga kas neid saaks suunata mujale, et ohus olevaid liike hoida?

KAARDISTAMINE on võtmeküsimus, kui tahetakse välja arendada ja hooldada teid, mis oleksid head koerte jooksutamiseks, aidates ühtlasi kaasa selliste kasvukohtade tekkimisele, millest looduslikud liigid kasu saavad.

Palun REGISTREERIGE, sellega aitate meil aidata teil:

• saada koerte treenimiseks alasid, mis on turvalised koertele ja kasulikud loodusele;
• toetada koertega tehtavat tööd, mis tuleb kasuks keskkonnale tervikuna:
• aidata kaasa koerte mõistmisele, mis võib olla esimeseks sammuks looduse mõistmise teel.

Registreerimisel võite vastata meie KÜSITLUSELE ja anda teada, mille kohta te kõige enam teavet vajate.

 
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo