Tasuta kaardistustarkvara

Elupaikade ja liikide kaardistamise tarkvara Anatrack'ilt.

Kaardistustarkvara on Anatracki vabavara, mis on antud TESS-i (Transactional Environmental Support System) käsutusse Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi raames, kuid on loodud väljaspool TESS-i ja kasutab omandiõiguse alla käivaid kontseptsioone.

Kaardistustarkvara võimaldab igaühel kaardistada oma ümbruskonna kooslusi ja liike. Alustades näiteks kaardist või aerofotost oma aia, talumaade, kooliümbruse või kohaliku pargi kohta on kasutajal võimalik kiiresti ja hõlpsalt lisada sinna koosluste piire ja liikide kohta käivat informatsiooni detailsemate üksikasjadeni välja. Seda informatsiooni on seejärel võimalik kasutada online-uurimistööks või ümbritseva keskkonna haldamiseks.

 
toetab
TESSi logo Ühenduse Game and Wildlife Conservation Trust logo Anatrack Ltd. logo Tero Consultingu logo COUNT Partner International Union for Conservation of Naturen logo