Bezplatný mapovací software

Mapovací program pro biotopy a druhy od Anatracku.

Mapper je bezplatným programem firmy Anatrack, vypracovaným pro TESS (Transactional Environmental Support System), vědeckého projektu, financovaného 7. Rámcovým programem Evropské komise, ale vytvořeným mimo TESS s využitím dostupných konceptů.

Mapper umožňuje komukoliv mapovat biotopy a druhy v jejich místním prostředí. Začnou-li s mapou nebo leteckým snímkem např. své zahrady, usedlosti, školy nebo místního parku, uživatelé mohou rychle a snadno zakreslit informace o biotopu nebo druhu ve složitých detailech. Bude možné používat tyto informace "on line" ke studiu a úpravám našeho životního prostředí.

 
je podporován
Logo TESS Logo  Game and Wildlife Conservation Trust Anatrack Ltd Logo
Logo  Tero Consulting Logo  COUNT Partner International Union for Conservation of Nature