Είδη και οικότοποι

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις πραγματοποιούνται και εμφανίζονται σε χάρτες. Με τον ίδιο τρόπο, το Naturalliance θα χρησιμοποιήσει χάρτες για να προβλέψει την ύπαρξη του φυσικού πλούτου στη γη σας, στις κοινότητές μας και σε όλη την Ευρώπη. Όπως και για τις μετεωρολογικές προβλέψεις, θα βασιστεί σε επιστημονικά δεδομένα και στους κατάλληλους χάρτες για να προβλέψει το πως αλλάζει ο πλούτος της φύσης καθώς αλλάζοουν οι χρήσεις της γης αλλά και το κλίμα. Ο στόχος μας είναι να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προβλέψεις μας για να προγραμματίσετε τη χρήση της γης σας και για να επαναφέρετε τον φυσικό πλούτο σε αυτήν.

Οι δορυφορικοί χάρτες υποστηρίζουν μοντέλα πρόβλεψης του πληθυσμού μεγάλων ειδών.
Οι δορυφορικοί χάρτες υποστηρίζουν μοντέλα πρόβλεψης του πληθυσμού μεγάλων ειδών.

Οι επιστημονικές σελίδες μας εξηγούν ότι ορισμένα από τα δεδομένα είναι διαθέσιμα ήδη, αλλά πολλά μένουν να γίνουν ακόμη. Οι επιστήμονες απαιτοόυν υποστήριξη, τόσο από πλευράς χρηματοδότησης, όσο και από πλευράς εξεύρεσης δεδομένων, για να κάνουν κι αυτοί τη δουλειά τους. ΤοNaturalliance έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να υποστήριξετε τους ικανούς επιστήμονες μας, τόσο με τη συνδρομή σας όσο και διενεργώντας και οι ίδιοι την απαραίτητη χαρτογράφηση στις περιοχές σας. Η συνδρομή σας είναι σημαντική για τη διενέργεια των επιστημονικών εργασιών. Η χαρτογράφηση είναι σημαντική επειδή επιστημονική πρόβλεψη χωρίς ιδιαίτερο κόστος μπορεί να γίνει μόνο εάν οι χάρτες παρέχονται από εσάς.

Πολλοί οργανισμοί χαρτογραφούν τους πληθυσμούς των ειδών στην Ευρώπη. Ο στόχος μας είναι να σας συνδέσουμε με αυτούς που κάνουν αυτή τη διαδικασία εύκολη και ευχάριστη, και διαθέτουν επίσης τα δεδομένα τους για τους σκοπούς του Naturalliance.

Οι χάρτες είναι ευρέως διαθέσιμοι στους υπολογιστές. Ωστόσο, οι οδικοί χάρτες και οι χάρτες πλοήγησης δεν είναι και χάρτες οικοτόπων. Για την πρόβλεψη του πλούτου της φύσης, χρειαζόμαστε χάρτες των οικοτόπων ή χάρτες εδαφοκάλυψης. Σήμερα υπάρχει διαθέσιμος ένας εξαιρετικό χάρτης εδαφοκάλυψης για όλη την Ευρώπη, τον οποίο διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα. Ο στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να τον χρησιμοποιήσετε για την ανάλυση περιοχών έως 250μ Χ 250μ.

Η πληθυσμιακή πρόβλεψη των μικρών ειδών απαιτεί χάρτες σε επίπεδο φάρμας (παραπάνω), χωραφιού και κήπου.
Η πληθυσμιακή πρόβλεψη των μικρών ειδών απαιτεί χάρτες σε επίπεδο φάρμας (παραπάνω), χωραφιού και κήπου.

Ωστόσο, για να χαρτογραφήσουμε οικοτόπους σε περιοχές 5 Χ 5 μέτρα έτσι ώστε να έχουμε σωστή εικόνα δενδροκάλυψης, ή ακόμη και 1 Χ μέτρο για να έχουμε πλήρη εικόνα των φυτών και εντόμων τα οποία αποτελούν την τροφή των μεγαλύτερων ζώων, έχουμε την ανάγκη της συμβολής σας για τη δημιουργία τέτοιων χαρτών. Εάν εγγραφείτε συνδρομητής, μπορείτε να κατεβάσετε την χαρτογραφική εφαρμογή μας και να τη χρησιμοποιείσετε για να χαρτογραφήσετε το κτήμα σας ή την κοινότητα σας. Το όραμα του Naturalliance είναι ότι οι χαρτογραφικές πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν από κάθε έναν από εσάς θα συντεθούν για να χαρτογραφηθοόυν όλοι οι Ευρωπαϊκοί οικότοποι σε αρκετά λεπτομερή κλίμακα για την σωστή και αποτελεσματική πρόβλεψη του φυσικού πλούτου όπου αυτός βρίσκεται.

 
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο