Παρατήρηση

Το τάισμα μπορεί να αντικαταστήσει χαμένους βιότοπους για τους σπίνους
Το τάισμα μπορεί να αντικαταστήσει χαμένους βιότοπους για τους σπίνους

Το 2010, αγροτικά νοικοκυριά σε οκτώ χώρες της Ευρώπης ρωτήθηκαν σχετικά με τις δραστηριότητες που εξαρτώνται από τον πλούτο της φύσης. Περίπου στα μισά νοικοκυριά υπήρχαν σιτιστές πουλιών και άλλων ζώων προκειμένου να μπορούν να τα παρατηρούν, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς έκαναν και εκδρομές για να παρατηρούν από κοντά την άγρια ζωή.

Ένας μείζων στόχος του Naturalliance είναι να συμβάλει στη διατήρηση της άγριας ζωής που φέρνει απόλαυση, και να επιδείξει πώς όλοι οι εμπλεκόμενοι μπορούν να βοηθήσουν με τον δικό τους μικρό τρόπο ο καθένας για να αποκατασταθεί ότι έχει άθελά τους χαθεί. Η κατευθυντήρια αρχή είναι ότι οι τοπικοί γαιοκτήμονες και οι τοπικές κοινότητες θα πρέπει να επωφελούνται και αυτοί όταν άλλοι απολαμβάνουν τα φυσικά πλούτη των περιοχών τους.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Παράδειγμα ωφελειών προς την τοπική κοινότητα μέσα από δραστηριότητες παρατήρησης της φύσης.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Ο πλούτος της φύσης εξαρτάται από το πώς θα διαχειριστούμε το σύνολο του εδάφους και των ειδών. Πώς μπορεί να γίνει σημαντικό για περισσότερους ανθρώπους να συνεισφέρουν;

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. Μερικά είδη είναι πάντα πιο ευπρόσδεκτα από άλλους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ευνοηθούν τα είδη που δίνουν περισσότερη ευχαρίστηση.

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ των οικοτόπων αποτελεί το κλειδί για να διαπιστωθεί τι άγρια ζωή θα μπορούσε να αποκατασταθεί και να διατηρείται ασφαλής. Η χαρτογράφηση των ειδών αποκαλύπτει για ποια είδη οι προσπάθειες είναι πιο επιτυχημένες. Πως θα μπορούσατε να βοηθήσετε;

Παρακαλούμε εγγραφείτε, για να μας βοηθήσετε να σας βοηθήσουμε:

• Να απολαύσετε το φυσικό περιβάλλον μέσα από την κατανόηση των αναγκών των ειδών που αγαπάτε.
• Να ανακαλύψετε τους πιο απλούς τρόπους για να αποκατασταθούν τα φυτά και τα ζώα που χάνονται από την ύπαιθρο μας.
• Να συνεργαστείτε με την τοπική σας κοινότητα για να αυξήσετε τα οφέλη για όλους από τον πλούτο της φύσης.

Κατά την εγγραφή σας, μπορείτε να συμπληρώσετε ΕΡΕΥΝΑ για να μας πείτε τι πληροφορίες ακριβώς θα θέλατε να σας παρέχουμε.

 
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο