Ιχθυοκαλλιέργεια

Η θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη
Η θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη

Οι υγρότοποι, οι οποίοι συνδυάζουν χαρακτηριστικά εδάφους και υδάτων, είναι μαζί με τα τροπικά δάση τα πιο παραγωγικά φυσικά οικοσυστήματα. Η κατάσταση των ειδών από άποψη κινδύνου είναι καλύτερη στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν περισσότερους υγροτόπους. Οι υγρότοποι είναι επίσης σημαντικοί για τον έλεγχο των πλημμυρών. Ωστόσο, οι μισοί περίπου υγρότοποι της Ευρώπης έχουν χαθεί κατά τον τελευταίο αιώνα.

Η ιχθυοκαλλιέργεια μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μικρών υγροτόπων προς όφελος πολλών ειδών, εκτός από αυτά που συλλέγονται για τραφή. Ωστόσο, η σύγχρονη τεχνολογία επέτρεψε στους ιχθυοκαλλιεργητές επίσης να περικλείσουν θαλάσσιες περιοχές. Αν και οι εντατικές παράκτιες ιχθυοκαλλιέργειες μπορούν να προσφέρουν κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, η πρόκληση είναι να προάγουν και τη διατήρηση των άγριων ειδών.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Μια πρωτοβουλία στη Σουηδία δείχνει πως οι τεχνητοί υγρότοποι μπορούν να παγιδεύσουν γεωργικές απορροές με όφελος για την αλιεία, καθώς και για το κυνήγι.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Το Naturalliance θα συλλέγει πληροφορίες για οικονομικά κίνητρα και τεχνικές για την αποκατάσταση των υγροτόπων.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. Πώς μπορεί η υδατοκαλλιέργεια να συμβάλλει στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος;

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ των υγροτόπων είναι σημαντική για τη διαχείριση των πλημμυρών ενώ θα μπορούσε να αποκαλύψει και τα χαρακτηριστικά τους που βοηθούν περισσότερο στη διατήρηση του φυσικού πλούτου.

Παρακαλούμε εγγραφείτε, για να μας βοηθήσετε να σας βοηθήσουμε:

• Να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε υγροτόπους προς όφελος της απασχόλησης, της αναψυχής και της διατήρηση της φύσης.
• Να ευαισθητοποίησετε την κοινωνία που ζείτε σχετικά με την αξία των υγροτόπων για την περιβαλλοντική ασφάλεια.
• Να ενθαρρύνετε την αειφόρο διαχείριση όλων των υδάτινων πόρων.

Συμπληρώστε την ΕΡΕΥΝΑ μας για να μας πείτε τι ακριβώς πληροφορίες θα θέλατε να σας παρέχουμε.

 
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο