Ελεύθερο Λογισμικό Χαρτογράφησης

Η εφαρμογή χαρτογράφησης οικοτόπων και ειδών της Anatrack.

Η εφαρμογή χαρτογράφησης παρέχεται δωρεάν από την Anatrack. Έχει χρησιμοποιηθεί επίσης στο ερευνητικό πρόγραμμα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο TESS (Transactional Environmental Support System), αλλά έχει αναπτυχθεί εκτός του TESS με τη χρήση ιδιόκτητων εννοιών.

Η εφαρμογή επιτρέπει σε οποιονδήποτε να χαρτογραφήσει οικότοπους και είδη στο τοπικό τους περιβάλλον. Ξεκινώντας με ένα χάρτη ή αεροφωτογραφία του κήπου, της γεωργικής τους εκμετάλλευσης, το σχολείο ή το τοπικό πάρκο για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν γρήγορα και εύκολα να σχεδιάσουν τους οικότοπους και τις πληροφορίες των ειδών τους με περίπλοκη λεπτομέρεια. Η χρήση αυτών των πληροφοριών θα είναι δυνατόν να γίνει σε online περιβάλλον για τη μελέτη και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντός μας.

 
υποστηρίζεται από
TESS λογότυπο Game and Wildlife Conservation Trust λογότυπο Anatrack Ltd Λογότυπο Tero Consulting λογότυπο International Union for Conservation of Nature λογότυπο