Obnova přírody

V sedmdesátých letech sokolníci nalezli způsob jak odchovávat a do přírody vypouštět dravce a posilovat tak jejich populace; zde sokola stěhovavého (Falco peregrinus).
V sedmdesátých letech sokolníci nalezli způsob jak odchovávat a do přírody vypouštět dravce a posilovat tak jejich populace; zde sokola stěhovavého (Falco peregrinus).

Lidé mají tendenci zvyšovat svůj tlak na přírodu, pokud svou činnost pečlivě neplánují. Může to být proto, že je třeba pěstovat více potravin, stavět více domů, zvyšovat dopravu anebo vytvářet pracovní příležitosti. Ale budeme-li se snažit vracet přírodu všude tam, kde to bude možné, budeme vytvářet své životní prostředí bohatší, zdravější a krásnější. Existuje mnoho možností pro obnovu přírody, od okrajů silnic, mezí a nevyužívaných rohů polí až k městským parkům a dokonce střechám budov.

Mezinárodní Unie pro Ochranu Přírody (IUCN) vypracovává pravidla pro zacházení s ohroženými druhy. Její Pravidla pro reintrodukce a ostatní ochranářské přesuny druhů jsou založeny na mnoha projektech s mnoha druhy a proto jsou propracované do detailů. Nicméně rozhodování o obnovení populací místních druhů, zejména rostlin, ze zdrojů v blízkém okolí může být zcela jednoduché. UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY poskytují jednoduchá rozhodovací schémata, která v případě vzniklých problémů odkazují projekty na Pravidla IUCN. MAPOVÁNÍ území pro možnou obnovu s výhodou použije nástroje dostupné v naší sekci Biotopy a Druhy. Prosím ZAREGISTRUJTE SE a můžete-li PODPOŘTE NÁS, pomozte nám vystavět soubor pravidel pro místní komunity a manažery pro obnovu přírody a přírodního prostředí v celé Evropě.

 
je podporován
Logo TESS Logo  Game and Wildlife Conservation Trust Anatrack Ltd Logo
Logo  Tero Consulting Logo  COUNT Partner International Union for Conservation of Nature