Chov psů

Polopřírodní prostředí je důležité pro venčení psů.
Polopřírodní prostředí je důležité pro venčení psů.

Lidé pravděpodobně domestikovali vlky dříve než jakýkoliv jiný druh zvířat. Psi byli spolupracovníky při hlídání, pasení, přinášení zvěře a její stopování. Jsou také společníky a zbytky přírody v městských společenstvích. Jejich lovecké pudy jsou oceňovány při rekreaci i pro ochranářský výzkum plachých zvířat, např. při hledání mláďat lovné zvěře. Vyžadují však cvičení a tak stejně jako u jezdectví zde bývá důvod pro pro ochranu polopřírodních tras, které mohou zároveň prospívat divokým zvířatům i rostlinám.

Naturalliance hledí na majitele psů jako na lidi, kteří oceňují přírodu kvůli potěšení, které přináší jim a jejich psím společníkům. Těšíme se nato, že vám budeme přinášet zprávy o inovacích, které můžete zavádět ku prospěchu psů, zvěře a společnosti jako celku. NEJLEPŠÍ PŘÍKLADY Z PRAXE. Koroptve, psi a jestřábi v Itálii - nebo užití psů k hlídání a ochraně hospodářských zvířat proti vlkům. PRODUKCE. Jak se majitelé psů mohou organizovat aby pomohli přírodě. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ. Mohou vaše zkušenosti s výcvikem pomoci těm, kteří své psy nezvládají?Rušení zvěře psy není vítáno, ale mohli by psi být užiteční při odstrašování některých druhů? MAPOVÁNÍ je klíč k navrhování a udržování tras, vhodných pro výcvik psům a také podporuje prostředí vhodné pro divoké druhy.. Prosíme, ZAREGISTRUJTE SE, abyste nám pomohli vám pomoci: -získat výcvikové prostory bezpečné pro psy a vhodné pro divoká zvířata; -podporovat práci se psy která je ku prospěch životního prostředí; -podporovat porozumění psům jako úvod k porozumění přírodě. Když se zaregistrujete, můžete vyplnit náš DOTAZNÍK a sdělit nám, jaké informace byste nejraději získali.

 
je podporován
Logo TESS Logo  Game and Wildlife Conservation Trust Anatrack Ltd Logo
Logo  Tero Consulting Logo  COUNT Partner International Union for Conservation of Nature