Druhy a biotopy

Pri predpovedi počasia sa používajú mapy. Naturalliance bude rovnakým spôsobom používať mapy na predpovedanie vývoja prírodnej rozmanitosti vo Vašej krajine, obci a v celej Európe. Rovnako ako pri predpovedi počasia, aj tú sú dôležité poznatky a podkladové mapy, aby bolo možné predvídať, ako sa bude rozmanitosť prírody meniť v súvislosti so zmenami krajiny a podnebia. Chceme dosiahnuť, aby ste pri plánovaní využitia krajiny a obnovy prírodného bohatstva využili aj naše predpovede.

Satelitné mapy pomáhajú pri modelovaní populačnej dynamiky veľkých druhov.
Satelitné mapy pomáhajú pri modelovaní populačnej dynamiky veľkých druhov.

Naše Vedecké stránky vysvetľujú, že niektoré poznatky sú dostupné a iné nie sú. Vedci potrebujú podporu, tak finančnú ako aj v súvislosti s informáciami, aby mohli túto prácu vykonať. Preto je cieľom Naturalliance podporiť takéto aktivity finančnými dotáciami a aj poskytnutím mapových podkladov. Finančné dotácie sú dôležité, pomáhajú rozvíjať vedu. Mapovanie je rovnako dôležité, pretože predpovede môžu byť poskytované bezplatne len vtedy, ak sú aj mapy poskytnuté zadarmo.

V Európe je množstvo organizácií, ktoré sa zaoberajú mapovaním rastlín a živočíchov. Skontaktujeme Vás s tými, ktoré to robia jednoducho, s radosťou a poskytujú získané údaje na tvorbu predpovedí Naturalliance.

Mapy sú všeobecne dostupné na internete. Mapy ciest a mapy na navigáciu nie sú ale mapami prírodného prostredia. Aby sme sa mohli zaoberať prírodnou rozmanitosťou, potrebujeme mapy prírodného prostredia. Takéto mapy vynikajúcej kvality vytvára pre celú Európu Európska agentúra pre životné prostredie a tieto mapy sú k dispozícii zadarmo. Zoznámime vás s nimi, aby ste mohli sledovať územia až z rozlíšením 250 x 250 m.

Na predpovedanie vývoja populácií malých druhov sú potrebné mapy v mierke farmy (hore), poľa alebo záhrady.
Na predpovedanie vývoja populácií malých druhov sú potrebné mapy v mierke farmy (hore), poľa alebo záhrady.

Na zmapovanie predmetov s veľkosťou do 5 m, jednotlivých stromov, rastlín a hmyzu, ktoré sú potravou väčších živočíchov, však potrebujeme vašu pomoc. Pokiaľ sa zaregistrujete, budete si môcť bezplatne stiahnuť náš mapovací software a zúčastniť sa mapovania. Takto získané informácie prevezmeme do našich máp a pre celú Európe vytvoríme mapy dostatočnej mierky, vhodné na hodnotenie prírodnej rozmanitosti akéhokoľvek územia.

 
je podporovaný
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo