Tématické okruhy

Tématické okruhy na ľavej strane sú v popredí záujmov v súvislosti s využívaním krajiny a druhov na vidieku. Najnovšie doplnené alebo pridané časti sú na začiatku zoznamu. Dôležitá je najmä časť o iniciatíve pre komunity. Prosím, pre viac informácií z danej oblasti kliknite na názov vybraného okruhu.

Poľnohospodárstvo, lesníctvo, záhradníctvo aj aquakultúry sú potrebné pre produkciu a zamestnanosť. Pokiaľ ide o kultúru a oddych, dôležitosť ôsmych tématických okruhov bola odskúšaná vo vybraných vidieckych komunitách v Estónsku, Grécku, Maďarsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Turecku a vo Veľkej Británii. Pre plánovanie dlhodobého trvalo udržateľného využívania krajiny a druhov sú dôležité aj štátne orgány, tak na najvyššej ako aj najnižšej úrovni. Naturalliance chce pomáhať všetkým, ktorý sa chcú podieľať na výmene informácií, týkajúcich sa zachovania a ochrany prírodnej rozmanitosti.

Aktívny oddych
Záhradkárstvo
Zber prírodných produktov
Kŕmenie voľne žijúcich živočíchov
Výlety do prírody
Športový rybolov
Lov zveri
Jazda na koni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20%
40%
60%
80%
 
 
Percento domácností, ktoré rôznym spôsobom využívajú prírodu pre svoj prospech (priemer z vidieckych sídel v jednotlivých ôsmych európskych krajinách).

Pre každý tématický okruh uvádzame vysvetlenie, ako využívanie prírodných zdrojov môže pomôcť pri ich ochrane a obnove a akú pomoc môžete očakávať od Naturalliance. Ak ste si vybrali okruh, môžete si prezrieť súvisiace dokumenty a získať kontakty na národné a medzinárodné zdroje informácií z týchto oblastí:

  • Najlepší príklad z praxe
  • Dobré nápady
  • Modely

Naturalliance aj s vašou pomocou stále rozširuje vlastnú databázu, aby so zvyšujúcou sa efektívnosťou pokryl čo najširšiu oblasť záujmov.

je podporovaný
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo