Starostlivosť o chránené územie

V prírodnej rezervácii Laurel Forest v La Gomera sú zachované staré biotopy a spoločenstvá, dôležité pre ochranu vodných zdrojov
V prírodnej rezervácii Laurel Forest v La Gomera sú zachované staré biotopy a spoločenstvá, dôležité pre ochranu vodných zdrojov

Pre zachovanie posledných zvyškov vzácnych biotopov a druhov, najmä v čase intenzívnej urbanizácie a zmien vo využívaní krajiny, je ich ochrana nevyhnutná. Takéto územia môžu byť zachované za účelom rekreácie a oddychu a zároveň aj zachovania tradičných spôsobov hospodárenia. Ideálne je začleniť chránené územia do "zelenej siete" a vytvoriť okolo nich ochranné pásmo.

Takéto výsledky si vyžadujú starostlivé plánovanie, aby bola zabezpečená spoločenská prijateľnosť rovnako ako aj ekologické chápanie. Takéto plánovanie je zásadné pre viacúčelové využitie krajiny, ktoré je prínosom pre spoločnosť. Naturalliance robí všetko pre podporu ochrany prírody prostredníctvom jej využívania, počínajúc znížením nákladov na prísnu ochranu a podporu obnovy prírodného bohatstva v ochudobnenej krajine. NAJLEPŠÍ PRÍKLAD Z PRAXE. Príklad z Estónska, zisky pre miestnu komunitu vyplývajúce zo starostlivosti o chránené územie. PRODUKCIA. V chránených územiach sú často zachované spôsoby hospodárenia používané v minulosti, ktoré umožnili prežitie niektorých druhov. Zachovanie chránených území môže závisieť práve od týchto poznatkoch o spôsobe hospodárenia. RIEŠENIE PROBLÉMOV. Chránené územia sú negatívne ovplyvňované inváznymi druhmi a necitlivým spôsobom hospodárenia v blízkom okolí. Naturalliance zhromažďuje poznatky, ktoré pomôžu riešiť situáciu v takýchto prípadoch. MAPOVANIE biotopov a druhov je dôležité na zhodnotenie, ako chránené územia reagujú na hospodárenie a vonkajšie vplyvy; to umožňuje plánovanie a optimalizovanie turistických chodníkov a znižuje ďalšie negatívne vplyvy. Prosím, ZAREGISTRUJTE SA, aby sme vám pomohli: - pri získavaní prístupu k európskym viacjazyčným vedomostiam o ochrane vzácnych druhov a spoločenstiev; - dosiahnuť porozumenie, ako obce a ich záujmové skupiny môžu naplniť vaše požiadavky; - predvídať účinok vonkajších vplyvov, ako sú napr. klimatické zmeny, a zmierňovať ich. Keď sa zaregistrujete, môžete vyplniť náš DOTAZNÍK a povedať nám, o aké informácie máte záujem.

 
je podporovaný
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo