Obnova prírody

V 70.-tych rokoch sokliari zaviedli chov dravých vtákov a ich vypúšťanie do voľnej prírody, konkrétne sokola sťahovavého (Falco peregrinus).
V 70.-tych rokoch sokliari zaviedli chov dravých vtákov a ich vypúšťanie do voľnej prírody, konkrétne sokola sťahovavého (Falco peregrinus).

Ak si ľudia neplánujú dôkladne svoje aktivity, majú tendenciu zvyšovať svoj tlak na prírodu. Môže to byť z dôvodu nutnosti vypestovať viac potravín, vybudovať domy, zjednodušiť cestovanie alebo vytvoriť pracovné príležitosti. Ale ak sa budeme snažiť chrániť prírodu všade, kde to bude možné, môžeme tak vytvoriť zdravšie a krajšie životné prostredie. Existuje množstvo možností na obnovu prírody, napr. na okrajoch ciest a polí, v mestských parkoch a dokonca aj na strechách budov.

Medzinárodná únia pre ochranu prírody (IUCN) vypracovala postupy pre obnovu populácií druhov. IUCN Pravidlá pre reintrodukciu a ďalšie transfery za účelom ochrany prírody boli vytvorené na základe mnohých projektov pre rôzne druhy a preto sú pomerne dlhé a detailné. Rozhodovania o obnovení populácií miestnych druhov, najmä rastlín zo zdrojov v blízkom okolí môžu byť ale pomerne jednoduché. UKÁŽKOVÉ PRÍKLADY poskytujú jednoduché rozhodovacie schémy, ktoré v prípade vzniknutých problémov odkazujú projekty priamo na IUCN Pravidlá. MAPOVANIE území potenciálne vhodných na obnovu populácií druhov môže využívať aj jednoduchý nástroj dostupný v našej sekcii Biotopy a Druhy. ZAREGISTRUJTE SA a ak môžete PODPORTE nás v tvorbe návodov pre miestne komunity a manažérov o tom ako obnoviť prírodu a prírodné prostredie v Európe.

 
je podporovaný
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo