Chov psov

Poloprírodné prostredie je dôležité pre venčenie psov
Poloprírodné prostredie je dôležité pre venčenie psov

Ľudia pravdepodobne domestikovali vlka skôr ako akékoľvek iné zviera. Psi sa využívali pri strážení, pasení, na prinášanie ulovenej zveri a jej stopovanie. Sú tiež spoločníkmi a zvyškom prírody v mestských spoločenstvách. Ich lovecké pudy sú oceňované pri rekreácii (poľovníctvo) aj pri ochranárskom výskume plachých zvierat (napr. pri hľadaní mláďat lovnej zveri). Vyžadujú však výcvik a preto rovnako ako pri jazdectve, aj tu je dôvod na ochranu poloprírodného prostredia, ktoré môže zároveň prospievať aj voľne žijúcim druhom rastlín a živočíchov.

Naturalliance vníma majiteľov psov ako ľudí, ktorí oceňujú prírodu pre potešenie, ktoré poskytuje im a ich psím spoločníkom. Tešíme sa na to, ako vám budeme prinášať informácie o novinkách, ktoré sú v prospech psov, zveri a spoločnosti ako celku. NAJLEPŠÍ PRÍKLAD Z PRAXE. Jarabice, psi a jastrabi v Taliansku - alebo využitie psov na stráženie a ochranu hospodárskych zvierat pred vlkmi. PRODUKCIA. Ako sa majitelia psov môžu organizovať aby pomohli prírode. RIEŠENIE PROBLÉMOV. Môžu vaše skúsenosti s výcvikom psov pomôcť tým, ktorý svoje psi nezvládajú? Rušenie zveri psami nie je vítané, ale mohli by byť psi užitoční pri odplašovaní niektorých druhov? MAPOVANIE je kľúčové pri plánovaní a udržiavaní trás, vhodných na výcvik psov a tiež podporuje prostredie vhodné pre voľne žijúce druhy. Prosím, ZAREGISTRUJTE SA, aby sme vám mohli pomôcť: - získať výcvikové priestory bezpečné pre psy a vhodné pre divoké zvieratá; - podporovať prácu so psami, ktorá prospieva životnému prostrediu; - podporovať pozitívny vzťah ku psom ako začiatok pozitívneho vzťahu k prírode. Keď sa zaregistrujete, môžete vyplniť náš DOTAZNÍK a dať nám vedieť, ktoré informácie vás najviac zaujímajú.

 
je podporovaný
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo