Chov včel

Včely opylují květy jabloní
Včely opylují květy jabloní

Lidští lovci-sběrači spolupracují se včelami při vyhledávání divokého medu, chov včel je také velmi starobyléřemeslo. Víte, že 30% plodin, ze kterých se skládá lidská potrava, je závislé na práci opylovačů?

Vzhledem k problémům, které provázejí včelaření, zároveň s oceněním důležitosti opylování jako služby pro přírodní společenstva, probíhá v současné době mnoho výzkumů týkajících se včel. Naturalliance vás chce udržovat na úrovni vědomostí a nových přístupů ke zlepšování chovu včel a podpory divokých opylovačů. NEJLEPŠÍ PŘÍKLADY Z PRAXE. Restaurace biotopů a zvýšení zaměstnanosti městským včelařstvím v Kodani. PRODUKCE. Naturalliance chce pomoci včelařům a divokým opylovačům, aby byli co nejproduktivnější. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ. Odkazy na stránky s nejlepšími informacemi o tom, co škodí včelám. MAPOVÁNÍ. Velkoplošné zmapování biotopů může být využito pro nejvhodnější umísťování úlů. Prosíme, ZAREGISTRUJTE SE, abyste nám pomohli pomoci vám: -podpořit obnovu přirozené vegetace a úkrytů pro opylující hmyz; -Podporovat zahradničení, které poskytuje dlouhou a produktivní krmnou sezónu pro včely; -chránit včely a ostatní opylovače co nejlépe před škodami způsobenými lidmi. Když se zaregistrujete, můžete vyplnit DOTAZNÍK a sdělit nám, co vás nejvíce zajímá.

 
je podporován
Logo TESS Logo  Game and Wildlife Conservation Trust Anatrack Ltd Logo
Logo  Tero Consulting Logo  COUNT Partner International Union for Conservation of Nature