Olta Balıkçılığı

Yırtıcı balıkların yakalanması (radyo-işaretleme ile salınıp takip edilmesi)
Yırtıcı balıkların yakalanması (radyo-işaretleme ile salınıp takip edilmesi)

Tarih öncesi zamanlara bakıldığında insanlığın, muhtemelen sucul alanların zenginliğinden yararlanmak için, nehirler boyunca yerleştikleri görülmektedir. Üç Kuzey Avrupa ülkesinde yetişkinlerin % 19 ila % 50’si olta balıkçılığı yapmaktadır. AB nüfusunun %5’i balıkçılıkla uğraşmaktadır. Yüksek koruma statüsüne sahip türler üzerinde yapılan araştırmalar, otla balıkçılığı ve avcılığın daha çok sulak alanlarda ve GSYİH’si yüksek olan yerlerde yapıldığını göstermektedir. Bunun sebebi olta balıkçılığının yapıldığı ülkelerde yerel çevre kararlarının kamu kurumları dışındaki oluşumların etkisiyle alınmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu yol belki de kısmen yerel çevrenin kararlarının resmi olmayan organizasyonların karalarından daha etkileyici olmasından kaynaklanabilir. Çalışmalar aynı zamanda olta balıkçılığının habitat yönetiminden fayda sağladığını göstermektedir. Olta balıkçılığının aynı zamanda Avrupa'da yıllık 19 milyar avroluk harcama ile ekonomik fayda sağlamaktadır.

Olta balıkçıları doğanın su içindeki zenginliğini oldukça iyi bilirler. Eğer bu kişiler endüstri, su boşaltımı ve dikkatsiz alan kullanımı sebepleri ile bozulmuş nehirleri, gölleri ve denizleri restore etmek için bildiklerini paylaşırlarsa bu bilgiler herkes için yararlı olacaktır. Böyle bir işbirliğini ya da organizasyonu sağlamak için Naturalliance, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi (tüm Avrupa bölgelerinin temsil edildiği) ile Bioçeşitlilik ve Balıkçılık Alanlarının Rekreasyonun Patent Taslağı üzerinde iş birliği yapmaktadır.

İYİ UYGULAMA. Hollanda Hükümeti’nin inisiyatifiyle uygulanan, korumacılık ve restorasyon için en iyi olta balıkçılığı nasıl olmalıdır üzerine yapılan çalışma bir örnektir.

ÜRETİM. Naturalliance, olta balıkçılığının bir bütün olarak su sistemleri ve insan toplumunun yararına olacak şekilde yapılanması için balıkçılık yönetimini geliştirmek için çaba sarfetmektedir.

ÇÖZÜM. İnsanların su tüketimi, sulama, enerji üretimi ve rekreasyon için ihtiyacı olan su kullanımı olta balıkçılığı ile rekabet içindedir. Amacımız, tüm bu ihtiyaçlara en uygun çözümleri bulmaktır.

HARİTALAMA. Balık hareketlerini anlamaya yönelik yazılımlar Naturalliance'ın önceliklerindendir. Bu uygulamalarla balıkların beslenme, üreme ve yuvalama alanları için iyileştirmeler öngörüyoruz.

 
tarafından desteklenir
TESS Logosu Game and Wildlife Conservation Trust Logosu Anatrack Ltd Logosu Tero Consulting Logosu COUNT Logosu