Bilim

Avrupa Parlamentosu'nda Naturalliance Bilimi
Avrupa Parlamentosu'nda Naturalliance Bilimi

2010 yılında, Naturalliance organizasyonları doğal zenginliklerdeki değişimleri tahmin edebilecek modeller için bir internet araştırması yaptı. 2000’den fazla model vardı, ancak bunların % 4’ünden daha azı yerel düzeyde sıradan çiftçilerin, ormancıların, bahçıvanların ve balıkçılık alanlarının yönetimlerinin, avcıların ve diğer türleri koruyanların kullanımlarına uygundu. Bu modellerin neredeyse hepsi sadece İngilizce’ydi. Bütünsel olarak bunların hepsini bir arada toplayacak çok az girişim vardı. Avrupa genelinde 250m x 250m2’lik alanların Avrupa Çevre Örgütü tarafından yapılan haritaları gibi geniş veritabanlarını kullanmadılar.

Yerel arazi yöneticileri tarafından yapılmış yaşam alanı haritaları ve koruma gönüllüleri ve bilim insanları tarafından yapılmış tür belirlemeleri hala daha fazladır. En iyi bilim uygulama sayfaları izciler tarafından belirlenmiştir. Bu tarz haritalar geniş doğal alanlardaki doğal zenginlikleri ve tür değişimlerini tahmin etmek için kullanılabilir.Naturalliance’ın temel amacı harita tabanlı yerel kararları desteklemek için bu insanların oluşturduğu haritaların takasını teşvik etmektir. Bu haritalar daha sonra GIS verileri oluşturmak için bir araya gelerek üst düzeyde politikayı desteklemek için kullanılabilir. Bizim vizyonumuz yönetici, hükümet, vatandaş ya da alan sahibi fark etmeksizin, doğal zenginliklerden yararlanan ve bu sebeple koruyan tüm katılımcılara yardımcı olmaktır. Bu yüzden uzun dönemli çalışabilmek için, karar destek, mali destek ve tanınırlık için kullanılacak veri ve modeller sağlayan bilim insanlarına da destek ve yardımcı olmamız gereklidir.

ÜRETİM. Türlerden ve alandan sağlanacak bilimsel ve sosyal çıkarlar arasında köprü oluşturmak için, ekonomiyi de kolaylıkla dahil edecek ya da ilişkilendirecek modellere ihtiyaç olacaktır.

ÇÖZÜM. Nedensel ilişkileri ve mekanizmaları temel alacak modellere ihtiyaç olacaktır. Tabiat ve topluluklar da vatandaş-bilim için insan kaynaklarını genişletmek ve test modelleri oluşturabilmeleri için rehberlik ve planlama yapmaları gerekmektedir.

HARİTALAMA. Yaşam alanlarının haritalanması üç boyutlu modeller için oldukça gereklidir. Naturalliance haritacıları, özellikle yabani hayat araştırmalarına dayalı olanlar, bu modelleri kullanmaya ve oluşturmaya yardım etmek için kamu kaynağı oluşturmaya çalışırlar.

 
tarafından desteklenir
TESS Logosu Game and Wildlife Conservation Trust Logosu Anatrack Ltd Logosu Tero Consulting Logosu COUNT Logosu