Avcılık

UNESCO şahin gibi eğitilmiş yırtıcıları ve atmacacılığı kültür mirası olarak kabul etmektedir.
UNESCO şahin gibi eğitilmiş yırtıcıları ve atmacacılığı kültür mirası olarak kabul etmektedir.

Avcılık, neredeyse insanlığın varoluşu kadar eskidir. Avrupa ülkelerinde yaşayanların %1 ila %8’i çoğunlukla av köpeği, eğitilmiş yırtıcı kuşlar, dağ gelinciği ve yay gibi geleneksel yöntemleri kullanan avcılardır. GSYİH’sıyle birlikte avcılığın ve olta balıkçılığın en fazla olduğu ülkelerde koruma statüsü tüm türler için en yüksek derecelendirilmiştir. Avcılar sıklıkla insan nüfus yoğunluğu düşük ve yarı doğal arazilerin yaban hayatı için iyi şartlar sağlayan alanlarda görülür. Çalışmalar avcıların habitat yönetiminden ekolojik faydalar sağladığı, çevresel sorumluluktan sosyal faydalar sağlar ve Avrupa’da tutkuları için harcadıkları 16 milyar avrodan ekonomik fayda sağladıkları görülmüştür. Avcıların yüksek kişisel harcamaları birleştirildiğinde Avrupa’da yabanıl kaynaklara bağlı olan tüm rekreasyonlara baskın geldiği görülmektedir.

Her ne kadar avcılığın faydalarında başarısızlıklar olsa da doğanın çeşitliliğini artıracak yerel desteğin artırılması için avcılık sosyal olarak sürdürülebilir olmalıdır. Naturalliance Avrupa’da yerel düzey ile Avrupa Komisyonunun iş birliğinin hâlihazırda sürdürülebilir avcılık ve koruma ilgisine yardımcı olmaya çalışır. Yerel yönetimler korumaya katkı yapacak avcılığın nasıl yapılacağına dair tavsiyelerin bulunduğu Avrupa Avcılık ve Biyolojik Çeşitlilik Tüzüğü’nün önerilerini uygularlarsa yardım alacaklar. Naturealliance bu tüzük için tüm Avrupa ülkelerini temsil eden bir taslak oluşturdu.

 
tarafından desteklenir
TESS Logosu Game and Wildlife Conservation Trust Logosu Anatrack Ltd Logosu Tero Consulting Logosu COUNT Logosu