Témata

Tématické okruhy uvedené vlevo jsou v popředí zájmů při využívání krajiny a druhů rostlin a živočichů na venkově. Nejnověji přidané nebo doplněné okruhy jsou na začátku seznamu. Nové iniciativy pro komunity jsou obzvláště důležité. Prosím, klikněte na název tématu, abyste získali informace v této oblasti.

Kvůli produkci a zaměstnanosti potřebujeme zemědělství, lesnictví, zahradnictví i vodní kultury. Pokud se týká kultury a rekreace, důležitost osmi témat byla testována ve venkovských komunitách, vybraných v Estonsku, Řecku, Maďarsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Turecku a Velké Británii. Také vládní úřady, na nejnižší i nejvyšší úrovni, jsou důležité při plánování dlouhodobého trvale využitelného využívání krajiny a druhů. Naturalliance chce pomáhat všem, kteří se chtějí podílet na výměně informací, týkajících se udržování přírodní rozmanitosti.

Cvičení
Zahrádkářství
Sběr přírodních produktů
Krmení volně žijících živočichů
Výlety do přírody
Sportovní rybaření
Lov zvěře
Jízda na koni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20%
40%
60%
80%
 
 
Procento domácností, které různým způsobem využívají přírodu ku svému prospěchu (průměr z venkovských obcí v jednotlivých osmi evropských zemích).

Pro každý okruh přinášíme vysvětlení, jak využívání přírodních zdrojů může pomoci při jejich ochraně a rehabilitaci a jakou pomoc můžete očekávat od Naturalliance. Jakmile jste si vybrali téma, budete schopni shlédnout dokumentaci a získat spojení na národní a mezinárodní zdroje informací k těmto tématům:

  • Nejlepší praktické zkušenosti
  • Dobré nápady
  • Modely

S Vaší pomocí Naturalliance stále rozšiřuje vlastní databázi, aby pokryl co největší oblast zájmu se stále větší efektivností.

je podporován
Logo TESS Logo  Game and Wildlife Conservation Trust Anatrack Ltd Logo
Logo  Tero Consulting Logo  COUNT Partner International Union for Conservation of Nature