Zber: Najlepší príklad z praxe

Zber húb v Európe a bobúľ v Rumunsku.

Európske pravidlá zberu húb

Dosť na večeru.
Dosť na večeru.

Jesť huby je ako keby sme jedli z najstaršieho stola na Zemi. Vývojovo majú huby viac bližšie ku živočíchom ako ku rastlinám. Od živočíchov sa odčlenili pred biliónmi rokov a je veľmi pravdepodobné, že huby boli prvé komplexne vyvinuté organizmy na zemi. Život húb podchytáva veľkú väčšinu z toho, čo využívame, napr. kolobeh živín, podpora rastu rastlín a používanie kvasníc na prípravu chleba a alkoholu.

Vás, ktorý zbierate huby je v Európe mnohonásobne viac ako tých, ktorý sa venujú lovu alebo rybolovu. Práve Vy môžete svojim ohľaduplným prístupom k ostatným organizmom, ktoré majú prospech z húb, výrazne pomôcť pri ochrane a tvorbe prírodného bohatstva. A to najmä ak sa pridáte k aktivitám, ktorých cieľom je obnova a ochrana miest, ktoré Vám prinášajú potešenie.

Rada Európy vytvorila v rámci Bernského dohovoru Chartu pre zber húb a biodiverzitu, ktorej súčasťou je aj táto príloha. Bernskému dohovoru asistovala aj Medzinárodná rada pre ochranu prírody (www.iucn.org); plné znenie charty ako aj ďalšie rady a užitočné odkazy nájdete na www.naturalliance.eu. Minimálne si prečítajte nasledujúce jednoduché Pravidlá.

PRÍRODU, ĽUDÍ A SVOJU VLASTNÚ DLHODOBÚ POHODU PODPORÍTE AK:

POZNÁVAJTE HUBY: vezmite si obrázkového sprievodcu a naučte sa poznávať chránené ale aj jedovaté druhy húb; nezbierajte huby, ktoré nepoznáte; zbierajte huby, ktoré sú vo Vašom regióne bežné a nie tie, ktoré sú vzácne.

DODRŽUJTE PRAVIDLÁ: nezbierajte huby v oblastiach, kde to nie je dovolené, najmä tam, kde je vysoká hustota obyvateľstva; najmä v prírodných rezerváciách žiadajte informácie od profesionálnych strážcov prírody.

REŠPEKTUJTE PRÍRODU: rešpektujte potrebu nepoškodzovať pôdu a hrabanku; nechajte hubám dostatok priestoru na rozmnožovanie a rast; naučte ľudí vo svojom okolí rešpektovať tieto pravidlá.

BERTE OHĽAD AJ NA OSTATNÝCH: vždy nechajte jednu plodnicu pre ostatných ľudí (napr. fotografov ale ekológov), živočíchy, ktoré sa hubami živia (napr. hmyz) a na ďalšie rozmnožovanie.

NEVYTVÁRAJTE ODPAD: nezbierajte viac húb ako potrebujete; nechajte odrezky na mieste nálezu húb; odnaučte aj ostatných ľudí od ničenia húb napr. pri behu a bicyklovaní mimo vyznačených chodníkov.

ODMEŇTE majiteľov pozemkov aspoň slovným poďakovaním prípadne malým darom za to, že sa starajú o prírodu, z ktorej máte aj Vy úžitok; ak je to vyžadované zaplaťte poplatky za vstup a zber alebo poskytnite iné príspevky.

POMÁHAJTE CHRÁNIŤ: ak Vás o to požiadajú, zapojte sa do monitoringu húb a obnovy ich biotopov; ak je to možné, pridajte sa k organizáciám, ktoré poskytujú sprievodcov a organizujú ochranárske aktivity.

Zber rakytníka rešetliakového v Sfântu Gheorghe v Rumunsku.

Rakytník rešetliakový vytvára veľké množstvo žltých plodov
Rakytník rešetliakový vytvára veľké množstvo žltých plodov

Sfântu Gheorghe je obec ležiaca v ústí Dunaja a prístupná len po vode. Hlavný spôsob obživy obyvateľstva - rybolov pomocou vrší a kladených udíc s viacerými háčikmi - bol v roku 2006 značne ovplyvnený zákazom lovu jeseterov. Biológovia z Národného inštitútu delty Dunaja pomohli miestnym ľuďom nájsť možné alternatívne zdroje príjmov. Jednou z týchto možností je aj zber plodov z kríka nazývaného rakytník rešetliakový (Hippophae rhamnoides). Plody sú využívané v potravinárstve, na výrobu nápojov a v ľudovom liečiteľstve (obsahujú veľké množstvo vitamínu C).

Zber trstiny je už osvedčená miestna aktivita, ale plody rakytníka môžu zvýšiť atraktívnosť územia pre návštevníkov v rozvíjajúcom sa cestovnom ruchu. Miestna mládež sa chopila projektu a hľadá miesta, kde rakytník rastie a kde je možné zbierať jeho plody. Používajú pri tom mapy a GPS prístroje poskytnuté od Naturalliance.

Školská mládež sa baví mapovaním nových zdrojov
Školská mládež sa baví mapovaním nových zdrojov

Mnoho projektov po celej Európe prináša úžitok obciam, ktoré pomáhajú chrániť divo rastúce rastliny. Niektoré sú registrované ako trvalo udržateľné a využívajú plané rastliny v systéme FairWild Certification Scheme, ktorý vytvorilo niekoľko veľkých medzinárodných ochranárskych organizácií (klikni vpravo na Nápady na výrobu). Projekt v Sfântu Gheorghe môže, ale nemusí byť úspešný. Ale aj keď ekonomický prínos zberu rakytníka bude akýkoľvek, miestna mládež sa teraz na tento ker pozerá s rešpektom a očakávaním.

 
Na internete
je podporovaný
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo