Včelárstvo

Včely opeľujú kvety jablone
Včely opeľujú kvety jablone

Pri vyhľadávaní medu divokých včiel spolupracujú lovci-zberači s vtákmi. Včelárstvo je tiež starobylou činnosťou ľudí. Viete, že až 30% plodín, z ktorých sa skladá potrava človeka, závisí na opeľovačoch?

Vzhľadom na problémy, ktoré sú spojené so včelárstvo a zároveň aj s ohľadom na význam opeľovania ako služby prírodného spoločenstva, prebieha v súčasnej dobe množstvo výskumov týkajúcich sa včiel. Naturalliance vám chce sprístupňovať aktuálne poznatky o najnovších prístupoch k zlepšovaniu chovu včiel a na podporu divokých opeľovačov. NAJLEPŠÍ PRÍKLAD Z PRAXE. Obnova biotopov a zvýšenie zamestnanosti prostredníctvom mestského včelárstva v Kodani. PRODUKCIA. Naturalliance chce pomôcť včelárom a divokým opeľovačom, aby boli čo najproduktívnejší. RIEŠENIE PROBLÉMOV. Odkazy na stránky s najlepšími informáciami o tom, čo škodí včelám. MAPOVANIE. Veľkoplošné mapovanie biotopov môže byť užitočné pri plánovaní najvhodnejšieho umiestnenia úľov. Prosím, ZAREGISTRUJTE SA, aby sme vám mohli pomôcť: - podporiť obnovu prirodzenej vegetácie a úkrytov pre opeľujúci hmyz; - podporiť záhradníctvo, ktoré poskytuje dlhodobý a produktívny zdroj nektáru pre včely; - čo najlepšie chrániť včely a ostatné opeľovače pred negatívnymi vplyvmi spôsobenými človekom. Keď sa zaregistrujete, môžete vyplniť DOTAZNÍK a dať nám vedieť, aké témy vás zaujímajú.

 
je podporovaný
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo