Spoločenstvo

Kompaktné a rozptýlené komunity sú výsledkom rozdielnych prístupov v územnom plánovaní.
Kompaktné a rozptýlené komunity sú výsledkom rozdielnych prístupov v územnom plánovaní.

Ak demokratické vlády nekonajú podľa požiadaviek svojich voličov, vráti sa im to pri najbližších voľbách. Preto vlády potrebujú porozumenie a podporu zo strany občanov pri politickom rozhodovaní s dlhodobými následkami v oblasti životného prostredia. Občania však tiež potrebujú pochopenie zo strany vlády pre svoje osobné rozhodnutia. Tí, kto riadia životné prostredie na vidieku nie sú len poľnohospodári, poľovníci a správcovia prírodných rezervácií, ale aj tí, ktorí sa starajú o záhradky, o cesty a ich okraje, o verejné priestranstvá, ktoré bývajú vo vlastníctve obcí.

Udržiavanie a obnova prírodnej rozmanitosti si vyžaduje zjednotenie všetkých záujmov, pretože druhy potrebujú väčší priestor ako je len jedna záhrada alebo dokonca pozemky patriace jednému hospodárstvu. Takéto zjednotenie prináša zisky napr. aj tým, že návštevníci chráneného územia v severnej časti obce využívajú ubytovacie zariadenia a reštaurácie, ktoré sú v južnej časti obce. Naturalliance chce vybudovať systém, ktorý zjednocuje informácie v obci a aj mimo nej, aby mohli z prírodnej rozmanitosti prosperovať všetci. NAJLEPŠIE PRÍKLADY Z PRAXE. Pilotná štúdia z južného Anglicka ukazuje, ako boli získavané informácie potrebné na vytvorenie tejto stránky Naturalliance, ako čiastočnej služby pre plánovanie na vidieku a hospodárenie so zverou. PRODUKCIA. Našim cieľom je ukázať vám, kde môžete nájsť najlepšie informácie a nápady, ako motivovať miestne komunity aby vám pomáhali a rady pre váš tým ako riadiť životné prostredie na miestnej úrovni. RIEŠENIE PROBLÉMOV. Voľné žijúce druhy na jednej strane môžu stáť peniaze ale na strane druhej môžu prinášať aj zisk. Preto poskytujeme rady o praktickom manažmente, ktorý z nevýhod robí výhody. MAPOVANIE. Našim cieľom je začleniť poznatky na lokálnej úrovni do mapového systému, ktorý môžete jednoducho využívať. To by malo pomôcť pri vašom rozhodovaní a miestnym obyvateľom pri chápaní vašej politiky a cieľov. Pre začiatok je tu jednoduchý mapovací program a návod, ako ho používať. Prosím, ZAREGISTRUJTE SA, aby sme vám mohli pomôcť: - vykonávať prácu v teréne v takom období, kedy to nebude poškodzovať prírodu; - minimalizovať rozpory medzi jednotlivými záujmovými skupinami; - zvýšiť hodnoty a možnosti na zamestnanie pre miestnych obyvateľov zlepšením miestnych prírodných zdrojov; - získať podporu od miestnych komunít zvýšením príležitostí na zdravý odpočinok. Keď sa zaregistrujete, môžete vyplniť DOTAZNÍK a dať nám vedieť, o aké informácie máte záujem.

 
je podporovaný
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo