Poľnohospodárstvo

Zmiešané poľnohospodárstvo v Španielsku
Zmiešané poľnohospodárstvo v Španielsku

Asi polovica územia Európy je poľnohospodársky využívaná. Obrábanie pôdy pôvodne znamenalo vytváranie rôznorodého prostredia. Štátna podpora v kombinácii s modernými technológiami však podporujú intenzifikáciu a menej variabilné využívanie pôdy. Niektoré spôsoby hospodárenia začali poškodzovať iné dôležité služby, ktoré krajina poskytuje, ako sú čistenie vzduchu a vody, tvorba pôdy a opeľovanie rastlín, regulácia povodní, škodcov a chorôb a prínosy z rekreácie.

Našťastie systém štátnych dotácií sa mení tak, aby boli zabezpečené sociálne služby vyplývajúce zo starostlivosti o krajinu a jej obnovy.Pomáhajú aj súkromné iniciatívy. K dispozícii je množstvo informácií o tom, ako zvyšovať príťažlivosť prírody s minimálnym dopadom na poľnohospodársku produkciu a ako môže byť tento dopad kompenzovaný štátom alebo zo súkromného sektora. Informácie sú však rozptýlené v mnohých krajinách a na mnohých inštitúciách. Naturalliance sa snaží tieto informácie zhromaždiť na jednom mieste, spoločne s údajmi o obmedzeniach, ďalších nákladoch, podporách, trhoch a počasí; to je užitočné ak sa takéto informácie kombinujú s osobnými poznatkami a skúsenosťami o plodinách, pôde, iných biotopoch, dobytku, voľne žijúcich druhoch a rôznych spôsoboch hospodárenia. NAJLEPŠĺ PRĺKLAD Z PRAXE. Usadlosť Loddington v strednom Anglicku je našim prvým príkladom toho, ako môže poľnohospodársky podnik profitovať z voľne žijúcich druhov v krajine. PRODUKCIA. K zvýšeniu výnosu na hospodárstve môžu prispieť aj návody ako lepšie zaobchádzať s plodinami a dobytkom. RIEŠENIE PROBLÉMOV. Ťažkosti spojené so škodcami a chorobami musia byť riešené takým spôsobom, ktorý účinkuje ihneď a dlhodobo. Cieľom Naturalliance je tiež umožniť nadviazať kontakt s najlepšími výskumnými a poradenskými kapacitami. MAPOVANIE. Máme v úmysle začleniť všetky všeobecné a osobné skúsenosti do digitálneho mapového systému, ktorý pracuje a ovláda sa rovnako jednoducho ako farebné ikony v MS Word procesore alebo v GPS navigácii v aute. To si vyžiada istý čas. Na začiatok sú tu však k dispozícii jednoduchý mapovací nástroj a návrhy na projekty, pri ktorých sa dá využiť. Prosím, ZAREGISTRUJTE SA. aby sme vám pomohli: - zanechať vašim deťom krajinu v lepšom stave, v akom ste ju dostali vy; - zdielať vaše skúsenosti výmenou za poznatky, ktoré majú tí druhí; - prosperovať z rekreačného využívania krajiny a jej služieb; - získať z prírodného bohatstva viac než len to, čo vám poskytne hospodárenie. Keď sa zaregistrujete, môžete vyplniť DOTAZNÍK a povedať nám, aké informácie by vás najviac zaujímali.

 
je podporovaný
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo