Komunikácia na miestnej úrovni

Prvá anglická stránka vytvorená cez Systém komunikácie na miestnej úrovni (kliknite na obrázok na zväčšenie, pre viac informácií kliknite na Ukážkový príklad).
Prvá anglická stránka vytvorená cez Systém komunikácie na miestnej úrovni (kliknite na obrázok na zväčšenie, pre viac informácií kliknite na Ukážkový príklad).

Bohatstvo prírody (biodiverzita) a jej služieb pre ľudí (ekosystémové služby) sú najlepšie tam, kde sa uplatňuje prispôsobivý lokálny menežment a aktívna výmena poznatkov. Aj preto sa projekt, ktorý inicioval vytvorenie Naturalliance pýtal štátnych úradov a zástupcov v Európe aké poznatky by potrebovali na správny menežment životného prostredia. Miestne samosprávy by privítali najmä informácie z oblasti vzťahov medzi spoločnosťou a prostredím a detailného mapovania biotopov a druhov. Vidiecke kluby a spolky hľadajú informácie a pomoc pri rozhodovaní v oblasti ochrany prírody a produkcie a nástroje na ich mapovanie; tiež uprednostňujú systém získavania poznatkov cez ukážkové príklady.

Naturalliance bol vytvorený za účelom poskytovania ukážkových príkladov ochrany prírody na vidieku a nástrojov na mapovanie biotopov a druhov na miestnej úrovni. Tento projekt len potvrdil to, že miestne samosprávy sú schopné koordinovať takéto mapovanie a záujem verejnosti zapojiť sa je veľký. Projekt takisto vytvoril nástroje na podporu rozhodovania na miestnej úrovni. Potrebovali sme nájsť spôsob ako presvedčiť a zapojiť miestne komunity do riadiaceho a rozhodovacieho procesu. Preto sme sa stretli a rozprávali s miestnymi samosprávami a hľadali možnosť ako im pomôcť naštartovať komunikáciu s obyvateľmi. Na základe týchto diskusií sme vytvorili flexibilný systém tak, aby sa vybudovala komunikačná sieť a podporila výmena informácií a poznatkov organizovaní projektov a rozhodovaniach na miestnej úrovni. Systém sme testovali dva roky, komunikovali sme s vládami a hľadali možnosti ako zabezpečiť jeho sprístupnenie len za 99 EUR ročne. UKÁŽKOVÝ PRÍKLAD je o tomto Systéme komunikácie na miestnej úrovni a ako ho získať. MAPOVANIE realizované miestnymi obyvateľmi za využitia nástrojov dostupných v časti Druhy a Biotopy môže byť veľmi efektívne a kvalitné ako potvrdzujú aj ukážkové príklady v tématickej oblasti Veda. Presvedčte svoje miestne samosprávy a kluby aby využívali tento Systém komunikácie na miestnej úrovni. Oceníme aj váš FINANČNÝ PRÍSPEVOK na podporu našej práce aby sme tento systém mohli naďalej zdokonaľovať.

 
je podporovaný
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo