Aktívny oddych

Vysokohorská turistika môže poskytovať mimoriadne zážitky v prírode
Vysokohorská turistika môže poskytovať mimoriadne zážitky v prírode

V roku 2010 sa organizácie Naturalliance v ôsmych krajinách Európy pýtali obyvateľov na vidieku, aké činnosti vykonávajú v prírode. Najväčšia časť (70%) uviedla aktívny oddych a relaxáciu prostredníctvom vychádzok, behu, jazdy na bicykli, člnkovania, hrania golfu alebo iných aktivít.

Ak máte záujem udržiavať chodníky a miesta kam chodíte športovať v prírode blízkom stave a zachovať prírodnú rozmanitosť, Naturalliance vám chce pomôcť. Našou zásadou je, že miestni vlastníci pôdy a obce by tiež mali profitovať z toho, že sa verejnosti páči krajina a jej prírodné bohatstvo v okolí týchto obcí. NAJLEPŠIE PRÍKLADY Z PRAXE. Portugalsko uvádza príklad ako udržiavať prírodné prostredie prostredníctvom budovania a udržiavania golfových ihrísk. PRODUKCIA. Aké potešenie máme z prírodného prostredia závisí na tom, ako sa my všetci správame k pôde a ku druhom. Ako môžeme dosiahnuť, že bude príroda atraktívnejšia a bude ju podporovať a chrániť viac ľudí? RIEŠENIE PROBLÉMU. Tam, kde sa stretávajú rôzne záujmy, Naturalliance vám ukáže riešenia prospešné pre ľudí a aj pre prírodu. MAPOVANIE chodníkov je dôležité na to, aby boli športové aktivity v súlade s prírodou a nepoškodzovali ju. Naturalliance vám poskytne nástroje. Prosím, ZAREGISTRUJTE SA, aby sme vám mohli pomôcť: - mať čo najväčšie potešenie z vášho okolia pri vykonávaní športových aktivít, ktoré máte najradšej; - budovať nové chodníky pre ľudí tak, aby šetrili prostredie a nerušili zver; - tešiť sa z vašich aktivít bez toho aby ste rušili zvieratá. Keď sa zaregistrujete, môžete vyplniť DOTAZNÍK a dať nám vedieť, ktoré informácie potrebujete.

 
je podporovaný
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo