Záhradkárstvo: Najlepší príklad z praxe

Rieka kvetov pretínajúca Londýn
Okraje ciest, pokiaľ sú vhodne ošetrované, môžu byť vhodným prostredím pre divoké rastliny.
Okraje ciest, pokiaľ sú vhodne ošetrované, môžu byť vhodným prostredím pre divoké rastliny.

Divo rastúce rastliny, aj keď sa väčšinou vyskytujú na vidieku, môžu prosperovať aj v mestách. Územia, kde rastú, by mali byť prepojené, aby sa vytvorili podmienky pre viac druhov hmyzu, na ktorých sú závislé vtáky a plazy. Pohyblivé druhy sa ľahko strácajú z malých izolovaných území. Takéto prepojenie však môže byť dôležité aj na intenzívne obhospodarovanom vidieku. Pásy divých rastlín, či už v záhradách, na otvorených priestranstvách v mestách, na okrajoch ciest alebo poľných ciest poskytujú toto prepojenie a naviac sú aj na pohľad atraktívne.

Projekt "Rieka kvetov" začal ako všeobecná aktivita iniciovaná klinikou Archway Herbal, za účelom vytvorenia "rieky" alebo "opeľovacieho prúdu" z divo rastúcich rastlín, tiahnúci sa cez severný Londýn. Predstavuje zásobáreň potravy pre opeľovačov, včely, motýle a pestrice v mestách a pomáha prežiť divokým rastlinám. Od svojho vzniku sa projekt "Rieka kvetov" zapája do tvorby nových mestských trávnikov po celom Londýne.

Toto bolo čiastočne dosiahnuté aj priamo prostredníctvom Urban Meadows Floral Bank. Avšak projekt "Rieka kvetov" bol úspešný aj v tom, že pomohol vybudovať partnerské vzťahy medzi ochranárskymi organizáciami a inými občianskymi združeniami na miestnej a národnej úrovni. Pestovatelia rastlín sú zapájaní do projektu preto, že divoké rastliny môžu rásť spolu s kultúrnymi, priťahujú opeľovačov a živočíchy, ktoré sa živia záhradnými škodcami. Ďalšou podporou sú internetové stránky, diskusie, semináre, atď. o planých rastlinách.

 
Na internete
je podporovaný
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo