Záhradkárstvo

Úžitková záhradka
Úžitková záhradka

Naša láska k záhradníčeniu je asi rovnako stará ako poľnohospodárstvo. Súčasný výskum členov Naturalliance zistil, že viac ako 70% obyvateľov vidieka sa stará o záhradku a ich počet narastá od suchších južnejších oblastí Európy smerom na sever, ktorý je úrodnejší. Keďže poľnohospodárstvo a lesníctvo sa stali intenzívnejšími, záhrady poskytujú priestor pre množstvo druhov. Mnoho ľudí rozmýšľa nad tým, ako podporiť druhy, ktoré sa im páčia a naopak ako odradiť tie, ktoré škodia.

Existuje množstvo informácií ako podporovať včely, motýle a vtáky pestovaním rastlín. Tieto informácie sú však rozptýlené po celej Európe a dostupné v rôznych jazykoch. Niekde medzi nimi je aj najlepšie riešenie, ako sa na vašej záhradke zbavíte tých najhorších škodcov! A ak tam nie je riešenie, môžu tam byť možnosti pre projekty, ktoré užívatelia Naturalliance v budúcnosti vytvoria aby odpovedali na vaše otázky. Preto nám, prosím, pomôžte vytvoriť stránky, ktoré vás prevedú systémom, ktorý vytvárame. NAJLEPŠIE PRÍKLADY Z PRAXE. Niektoré rieky vo Veľkej Británii. PRODUKCIA. Naturalliance vás chce nasmerovať k produktívnemu a prírode blízkemu spôsobu starostlivosti o záhradku. RIEŠENIE PROBLÉMOV. Počnúc veveričkami a končiac slimákmi, chceme nájsť riešenie, ktoré je účinné v boji proti škodcom a bezpečné pre ostatné druhy. MAPOVANIE. Naturalliance vám chce pomôcť pestovať zeleninu odolnú voči škodcom, kvety, ktoré prilákajú včely a motýle, a umiestniť kŕmidlá pre vtáky tak, aby boli vtáky bezpečné pred dravcami. Mapovanie vašej záhrady je preto dôležité. Dôležité je aj mapovanie biotopov v okolí záhradky (napr. les), aby ste vedeli, aké druhy môžete prilákať a vidieť. Prosím, ZAREGISTRUJTE SA, aby sme vám mohli pomôcť: - vypestovať krásne kvety a zdravé potraviny a podporovať pritom iné druhy; - zdieľať vaše skúsenosti a vymieňať si ich s inými ľuďmi; - pestovať žiadúce druhy a riešiť problémy ochrany druhov s minimálnymi nákladmi; - čo najefektívnejšie hospodáriť s pôdou, vodou, vôňami a burinami. Keď sa zaregistrujete, môžete vyplniť DOTAZNÍK a dať nám vedieť, aké informácie vás zaujímajú.

 
je podporovaný
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo