Pozorovanie prírody

Kŕmenie piniek môže nahradiť stratu ich prírodného prostredia
Kŕmenie piniek môže nahradiť stratu ich prírodného prostredia

V roku 2010 bol v ôsmych európskych štátoch realizovaný prieskum medzi vidieckym obyvateľstvom, týkajúci sa ich aktivít, ktoré súvisia s prírodným bohatstvom. Asi polovica z nich uviedla kŕmenie a pozorovanie vtákov a iných zvierat, väčšina z nich uviedla aj výlety za účelom pozorovania zvierat vo voľnej prírode.

Hlavným cieľom Naturalliance je prispieť k udržaniu divokej prírody pre potešenie a ukázať, ako všetci môžeme pomôcť vrátiť čo bolo stratené. Dôležitou zásadou je, že z toho, že sa príroda páči verejnosti by mohli mať prospech majitelia pozemkov a obce. NAJLEPŠIE PRÍKLADY Z PRAXE. Príklad obce, ktorá prosperuje z možnosti pozorovať prírodu. PRODUKCIA. Rozmanitosť prírody závisí na tom, ako zaobchádzame sa pôdou a druhmi. Ako ich môžeme zhodnotiť aby ich podporovalo viac ľudí. RIEŠENIE PROBLÉMOV. Niektoré druhy sú populárnejšie ako iné. Je viac spôsobov ako podporiť tie druhy, ktoré sú atraktívnejšie. MAPOVANIE biotopov je kľúčom k poznatkom o tom, ktoré druhy by mali byť navrátené do voľnej prírody a chránené. Mapovanie druhov ukáže, ktoré postupy sú najvhodnejšie. V akom rozsahu môžeme pomôcť? Prosím, ZAREGISTRUJTE SA, aby sme vám mohli pomôcť: - poskytovať potešenie z prírody prostredníctvom chápania potrieb druhov, ktoré máte radi; - objaviť najjednoduchší spôsob, ako navrátiť stratené druhy rastlín a živočíchov do našej prírody; - pracovať s miestnymi samosprávami na zvyšovaní prínosu a ziskov z rozmanitosti prírody pre všetkých. Keď sa zaregistrujete, môžete vyplniť DOTAZNÍK a dať nám vedieť, aké informácie vás zaujímajú.

 
je podporovaný
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo