Aktívny oddych: Najlepší príklad z praxe

Rozmanitosť prírody na golfových ihriskách

V krajinách, kde ostalo pomerne málo prírodných alebo prírode blízkych oblastí, prínosom pre ochranu prírody sa stávajú územia určené na rekreáciu a šport. Vychádzkové a bežecké trasy, cyklotrasy a jazdecké trasy sú potenciálnymi koridormi pre živočíchy. Vo väčších územiach sa môže udržať populácia tých druhov, ktoré by neprežili na malých lokalitách.

Golfové ihriská môžu poskytovať prírode blízke prostredie.
Golfové ihriská môžu poskytovať prírode blízke prostredie.

Golfové ihriská vytvárajú možnosti na podporu prírode blízkeho prostredia. Dobre udržiavaná krajina môže byť nie len príjemná na pohľad ale kladie aj väčšie nároky na hráčov. Obtiažne miesta môžu byť mimoriadne bohaté na vegetáciu, pokiaľ sa rozumne kosia alebo vypásajú. Pieskové políčka v okolí jamiek môžu byť domovom pre niektoré plazy a bezstavovce, vodné plochy sa stávajú malými akvatickými ekosystémami. Dokonca aj nízko kosené trávniky môžu poskytovať potravu pre niektoré vtáčie druhy.

Audubon Society, ktorá sídli v Spojených štátoch, má špeciálny ochranársky program pre golfové ihriská (tzv. Cooperative Sanctuary Program), ktorý propaguje aj v Európe. V Portugalsku je vhodným príkladom ihrisko v Oltavos, kde bolo významným krokom vytvorenie malých jazierok so stojatou vodou a znovuvysadenie ohrozených druhov rastlín, ktorému predchádzalo odstránenie inváznych burín. Novým kandidátom na certifikáciu je projekt na starobylej usadlosti Bragança: Herdade de Roncão d'el- Rei je presvedčený o pozitívnom vplyve na miestnu prírodu a na tvorbu pracovných miest.

 
Na internete
je podporovaný
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo