Komunikace na místní úrovni

Prvá anglická stránka vytvořená Systémem komunikace na místní úrovni (klikněte na obrázek pro zvětšení, pro víc informaci klikněte na Ukázkový příklad).
Prvá anglická stránka vytvořená Systémem komunikace na místní úrovni (klikněte na obrázek pro zvětšení, pro víc informaci klikněte na Ukázkový příklad).

Bohatství přírody a a její služba lidem jsou nejlepší tam, kde je přizpůsobivé místní hospodaření a kde jsou dobře oceňovány znalosti. Proto se projekt, který inicioval vytvoření Naturalliance vyptával úřadů po celé Evropě, jaké poznatky potřebují k řízení péče o životní prostředí. Místní úřady nejvíce vyžadovali rady při řešení socio-ekonomických problémů a podrobné mapy rozšíření biotopů a druhů. Místní venkovské spolky mají největší zájem o pomoc při rozhodování mezi zájmy ochrany přírody a produkce, a o mapovací nástroje, které k tomu vedou; jejich prioritou jsou také ukázkové příklady.

Naturalliance byla vytvořena aby ukazovala úspěšné příklady řešení zájmů venkova a zároveň poskytovala nástroje pro podrobné mapování místními obyvateli. Náš projekt ukázal, že místní úřady by mohly organizovat mapování a lidé mapují rádi. Projekt také vytvořil nástroje na podporu rozhodování na místní úrovni. Potřebovali jsme najít způsob jak přesvědčit a zapojit místní komunity do rozhodovacího procesu v oblasti životního prostředí. Proto jsme hovořili s místními úřady a spolky o tom, co by jim pomohlo při komunikaci s jejich občany. Potom jsme vytvořili velmi pružný systém tak, aby se mohla vybudovat komunikační síť k organizování projektů a místního rozhodování. Systém jsme testovali dva roky, hovořili o něm s místními úřady a nalezli způsob jak ho nabídnout za poplatek € 99. UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY jsou o tomto systému komunikace na místní úrovni a o tom, jak ho získat. MAPOVÁNÍ realizované místními komunitami může mít vysokou kvalitu za použití mapovacích nástrojů dostupných v sekci Druhy a Biotopy, jak ukazují i ukázkové příklady v tématické oblasti Věda. Prosím, přesvědčte své místní samosprávy a spolky aby přemýšleli o využití tohoto Systému komunikace na místní úrovni. Oceníme i váš FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK na podporu naší práce, abychom tento systém mohli dále zdokonalovat.

 
je podporován
Logo TESS Logo  Game and Wildlife Conservation Trust Anatrack Ltd Logo
Logo  Tero Consulting Logo  COUNT Partner International Union for Conservation of Nature