Cieľom Naturalliance je pomôcť každému, kto pracuje alebo oddychuje v prírode. Bude zhromažďovať informácie vo vašom vlastnom jazyku, potrebné na rozhodovanie pri využívaní a obnove krajiny a pri ochrane vody, rastlín a živočíchov. Popritom zaznamenáva informácie o aktivitách prospešných prírode v celej Európe. Nové informácie sa týkajú obnovy prírody, regulácie nepôvodných druhov, zberu húb a možnostiach pomoci pre miestne komunity v oblasti ochrany prírody.

 
 
 
 
je podporovaný
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo